Skip to main content

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

NIP 956-16-72-948 i REGON 000756330, wpisany do KRS w dniu 29.04.2004 pod nr 000067081 (PKD: 92.62 Z; 93.19 Z; pozostała działalność związana ze sportem), z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 75. 

Celem Toruńskiego Związaku TKKF jest działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej. TZ TKKF od ponad 30 lat szkoli instruktorów sportu i rekrecji dysponując wysoce wykfalifikowaną kadrą dydaktyczną. Szkolimy zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). 

Struktury TZ TKKF:

ZARZĄD 

RYSZARD KOWALSKI – PREZES

LESŁAW ROSIŃSKI – WICEPREZES

MONIKA DRAPIEWSKA – SKARBNIK

 

KOMISJA REWIZYJNA

JADWIGA WICHROWSKA – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI 

ANATOL SOŁWJEW – CZŁONEK KOMISJI

HANNA ORDON-CHABOWSKA – CZŁONEK KOMISJI

STATUT

Partnerzy

Krajowa Federacja Sportu 
Top Cross Toruń 
Willa z Pasją 
Sport-Tur Biuro Usług Szkoleniowo-Turystycznych
Fortis Miles 
Centrum Strzeleckie Łuska Cezary Motyka 
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Beskidzkie centrum Rekreacji Ruchowej Pilsko Grzegorz Janota 
Run Toruń 
Uniwersytet WSB Merito 
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie 
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy 
Benefit Systems SA 
Medicover Sp z o o 
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy 
Firma HORNET-GUN Szkolenia Strzeleckie Daniel Buż 
Ośrodek Jeżdziecki VICTORIA
SYLWETKA KATARZYNA MATELLA 
Lokalna Grupa Działania 

Sprawozdania finansowe OPP

Rok obrotowy Sprawozdania
2022  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2021  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2020  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2019  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2018  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2017  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2016  
Bilans (mikro)
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
2015  
Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
2014  
Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
2013  
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2012  
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2011  
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne