Seminarium 4.02.2019

W dniu 4.02.2019 w Hotelu Filmar w Toruniu odbyło się Seminarium branżowe dotyczące opisu kwalifikacji rynkowych z zakresu aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Organizatorami seminarium był Instytut Badań Edukacyjnych oraz Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Podczas seminarium dr Anna Szumilewicz zaprezentowała wyniki badań naukowych i obserwacji praktycznych, a także najnowsze światowe rekomendacje w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy. Podjęta została debata nt. potrzeby promowania i wdrażania aktywności fizycznej w okresie okołoporodowym zarówno przez instruktorów i trenerów ćwiczeń prozdrowotnych, jak i przez środowisko medyczne. Pod dyskusję poddano 5 projektów kwalifikacji, potwierdzających kompetencje zawodowe do planowania i prowadzenia zajęć ruchowych dla kobiet w okresie okołoporodowym, w tym wysokiej klasy zawodniczek sportowych, prowadzenia ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz kompetencje w zakresie rekomendowania tego typu ćwiczeń.

W seminarium wzięło udział 48 uczestników: położnych, fizjoterapeutów, instruktorów i trenerów różnych form aktywności fizycznej, kobiety w ciąży i świeżo upieczone mamy, kobiety planujące ciążę oraz osoby zainteresowane pre- i postnatalną aktywnością fizyczną i ćwiczeniami w prewencji dysfunkcji mięśni dna miednicy.

Omawiane podczas seminarium tematy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, otrzymaliśmy szereg ciekawych uwag i sugestii na temat opisywanych kwalifikacji.