Certyfikowanie i Walidacje

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jako instytucja szkoleniowa w Sporcie, Sporcie Osób Niepełnosprawnych i Rekreacji Ruchowej jest pierwszym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej w Polsce, które uzyskało państwowe uprawnienia do certyfikowania i walidacji kwalifikacji w Sporcie zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Proponujemy Państwu jako Trenerom i Instruktorom przeszkolonym przez nasz ośrodek, posiadającym legitymacje z tytułem zawodowym wystawione przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF, przejście walidacji i uzyskanie Certyfikatu Państwowego z określeniem poziomu kwalifikacji zgodną z Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji. Przeszliście Państwo szkolenie zawodowe, posiadacie wiedzę i kompetencje do wykonywania otrzymanego tytułu zawodowego. Uzyskanie certyfikatu potwierdzi Wasze umiejętności, co więcej da Wam możliwość pracy w uzyskanym zawodzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez dodatkowych egzaminów.

Aktualnie Toruński Związek TKKF posiada uprawnienia do walidowania i certyfikowania następujących kwalifikacji:

– Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu
– Prowadzenie zajęć wg systemu hatha jogi akademickiej
– Trener Personalny
– Prowadzenie zajęć onkojogi
– Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie
– Trener zawodniczek w ciąży i po porodzie
– Instruktor ćwiczeń dla kobiet w ciąży i połogu
– Instruktor profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet
– Animowanie czasu wolnego dzieci i dorosłych w ośrodkach wypoczynkowych

Ponadto przeprowadzamy walidację w kwalifikacjach i specjalnościach, w których kursy prowadził Toruński Związek TKKF i Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF.

Pliki PDF do pobrania:
CERTYFIKACJA JOGA AKADEMICKA
CERTYFIKACJA FITNESS