Kursy i walidacje

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Metodyczno – Szkoleniowym TKKF rozpoczyna zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji walidowanie i certyfikowanie następujących kwalifikacji:
1. Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie – pobierz pdf
2. Trener zawodniczek w ciąży i po porodzie – pobierz pdf
3. Instruktor ćwiczeń dla kobiet w ciąży – pobierz pdf
4. Instruktor ćwiczeń dla kobiet po porodzie – pobierz pdf
5. Instruktor profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet – pobierz pdf
6. Prowadzenie zajęć grupowych form fitnessu – pobierz pdf
7. Instruktor jogi akademickiej (hatha jogi) – pobierz pdf
Wyżej wymienione kwalifikacje zostały opisane i zgłoszone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Z dniem 1.07.2019 przystępujemy do przyjmowania zgłoszeń w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji. Kwalifikacje prosimy przesyłać zgodnie z:
– zgłoszenie
– portfolio
Uwaga:
Spotkanie organizacyjne wszystkich zainteresowanych odbędzie się w Toruniu w siedzibie TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75 dnia 14 września o godz. 9.00.