Kursy

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej pod nadzorem Instytutu Badań Edukacyjnych w warszawie opracował i wdraża następujące kwalifikacje:
1. Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie
2. Trener zawodniczek w ciąży i po porodzie
3. Instruktor ćwiczeń dla kobiet w ciąży
4. Instruktor ćwiczeń dla kobiet po porodzie
5. Instruktor profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet
Wyżej wymienione kwalifikacje oczekują na wpis do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. W związku z powyższym ogłaszamy nabór na kursy z możliwością walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz na stronie.
Termin rozpoczęcia kursu: 07.09.2019