Certyfikowanie i Walidacje

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jako instytucja szkoleniowa w Sporcie, Sporcie osób niepełnosprawnych i Rekreacji ruchowej jest pierwszym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej w Polsce, które uzyskało Państwowe uprawnienia do certyfikowania i walidacji kwalifikacji w Sporcie zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Proponujemy Państwu jako Trenerom i Instruktorom przeszkolonym przez nasz ośrodek, posiadającym legitymacje z tytułem zawodowym wystawione przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF przejście walidacji i uzyskanie Certyfikatu Państwowego z określeniem poziomu kwalifikacji zgodną z Polską i Europejską Ramą Kwalifikacji. Przeszliście Państwo szkolenie zawodowe, posiadacie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania otrzymanego tytułu zawodowego. Uzyskanie certyfikatu potwierdzi Wasze umiejętności, co więcej – da Wam możliwość pracy w uzyskanym zawodzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez dodatkowych egzaminów i sprawdzianów.

Jako Trenerzy i Instruktorzy przeszkoleni przez nasz ośrodek macie wyjątkową możliwość uzyskania Państwowego i Międzynarodowego Certyfikatu potwierdzającego Waszą wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Aktualnie Toruński Związek TKKF ma uprawnienia do walidowania i certyfikowania następujących kwalifikacji:

– Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu
– Prowadzenie zajęć wg. systemu Hatha Jogi Akademickiej
– Trener Personalny
– Prowadzenie zajęć ONKOJOGI
– Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie
– Trener zawodniczek w ciąży i po porodzie
– Instruktor ćwiczeń dla kobiet w ciąży
– Instruktor ćwiczeń dla kobiet po porodzie
– Instruktor profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet
– Animowanie czasu wolnego dzieci i dorosłych w obiektach świadczących usługo noclegowe

Ponadto przeprowadzamy walidację w kwalifikacjach, zawodach i specjalnościach w których kursy prowadził Toruński Związek TKKF i Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF.

Pliki PDF do pobrania:
CERTYFIKACJA JOGA AKADEMICKA
CERTYFIKACJA FITNESS