Zadania

 

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA PROZDROWOTNA MIESIĄC DLA ZDROWIA - TERMIN 01-31.10.2021 R 

Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia ‘ realizowana będzie w terminie od 1 października 2020 r do 31 października 2020 r . Na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane będą imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowane do wszystkich grup wiekowych . Organizując te imprezy chcemy uświadomić o potrzebie podejmowania aktywności fizycznej .Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna „ Miesiąc dla Zdrowia” ma na celu promocję bardzo zdrowego stylu życia oraz aktywizację społeczeństwa do podejmowania wszystkich aktywności fizycznych . Uświadamiamy wszystkim , iż bez względu na status społeczny , i stopień sprawności fizycznej ma prawo do udziału w zajęciach sportowych ,w sporcie dla wszystkich i profilaktyce zdrowotnej . Organizowane w tym czasie imprezy będą zachęcały osoby które są mało aktywne ruchowo , osoby po pięćdziesiątym roku życia zarówno kobiety i mężczyzn do korzystania z proponowanych przez nas zajęć . Chcemy zaproponować zestawy ćwiczeń rekreacyjnych i usprawniających ,porady terapeutyczne , testy sprawnościowe ,porady dietetyków i lekarzy . Osoby biorące udział w Ogólnopolskiej Kampanii Prozdrowotnej „Miesiąc dla Zdrowia”będą korzystały z zajęć ruchowych na salach gimnastycznych ,basenach siłowniach a także na obiektach zewnętrznych korzystając z świeżego powietrza . Zajęcia na świeżym powietrzu to marsze , biegi , wycieczki piesze i rowerowe , gry rekreacyjne ,yoga , nordic walking oraz gry zespołowe na boiskach ORLIK ,skierowane do dzieci i młodzieży . Przez ostatnie lata u dzieci i młodzieży widać spadek aktywności fizycznej .

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MARSZU TAFISA - TERMIN 02.10.2021 R 

Światowy Dzień Marszu Tafisa przewidziany jest na 02.10.2021 R Marsze można uprawiać na wiele sposobów ,indywidualnie ,w parach lub większych grupach nawet rodzinnie z wykorzystaniem np. kijków do nordic walking. Zadanie skierowane jest do osób w każdym wieku ,mogą w nim brać udział dzieci ,młodzież ,osoby w średnim jak i starszym wieku . Na terenie naszego województwa zadanie realizowane będzie w Grudziądzu ,Bydgoszczy ,lnowrocławiu,  Włocławku oraz w Toruniu i na terenie gmin . W Toruniu wyznaczonych jest kilka punktów gdzie będą zbierać się uczestnicy marszu Tafisa. Na uczestników czekać będą instruktorzy ,którzy posiadają odpowiednie doświadczenie zkijki potrzebne do marszu będzie można wypożyczyć ale jeśli ktoś posiada własne to może przyjść z nimi. W regionie kujawsko- pomorskim Marsz Tafisa  posiada wieloletnią tradycję i organizowany jest każdego roku. Po zakończeniu marszu uczestnicy otrzymają puchary i dyplomu i spotkają się przy wspólnym ciepłym posiłku. 

 

TANIEC FORMĄ TERAPII I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA SENIORÓW - TERMIN OD 18.01.2021 R DO 30.11.2021 R

 

Zadanie „Taniec formą terapii i aktywności fizycznej dla seniorów „przewidziane jest do realizacji w okresie od 18.01.2021 r do 30.11.2020 r .

Taniec zawiera elementy usprawniające, rozwija równowagę i koordynację ruchów.
Terapia tańcem jest również atrakcyjnym środkiem pracy z osobami nadpobudliwymi, nerwowymi, nieśmiałymi, a seniorzy ze względu u na swoją samotność często tacy są. Ruch w połączeniu z muzyką uczy koordynacji całego ciała, pomaga fizycznie wyrazić wewnętrzne uczucia i emocje, dzięki czemu zaspokajane są podstawowe potrzeby psychiczne oraz społeczne seniora. Ruch wpływa na odczucie radości i przynosi odprężenie.
Wartości lecznicze tańca to przede wszystkim : społeczny charakter tańca, motoryczna różnorodność, atrakcyjność form tanecznych, możliwość korzystnego oddziaływania na psychikę poprzez muzykę, ruch i bezpośredni kontakt z ludźmi. 

Taniec to zajęcie przeznaczone dla osób,które maja poczucie rytmu , lubią dobrą zabawę przy muzyce i chcą nauczyć się między innymi podstawowych kroków tanecznych. Taniec przy muzyce jest ulubioną forma zajęć dla większości a dla seniorów w szczególności , ponieważ pozwala odreagować napięcie ,daje możliwość radosnego i spontanicznego wyżycia .Taniec przy muzyce jest gimnastyką całego ciała poprawiająca kondycję i samopoczucie .Taniec rozwija nie tylko refleks ,spostrzegawczość ,pamięć ,ale poprzez odpowiednie działania kształtują osobowość .Tematyką zajęć będzie praca nad rytmem ,tempem i koordynacją ruchową. Seniorzy poznają małe formy taneczne i elementy tańców towarzyskich. Celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności służące zachowaniu zdrowia,profilaktyki przy schorzeniach ,stwarzanie możliwości wyżycia emocjonalnego ,odprężenia i radości z ruchu.

Zajęcia przeprowadzą przeszkoleni instruktorzy rekreacji ruchowej i tańca . 

Ażeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia chcielibyśmy zakupić piłki, które są pomocne przy rozgrzewce i końcowym rozciąganiu ciała. 

Chcemy zorganizować 4 grupy po 10 osób.