Kurs uzupełniający dla instruktorów jogi. Prowadzenie jogi akademickiej dla osób chorych onkologicznie i osób po chorobie nowotworowej.

Zajęcia zaplanowane na 32 godziny. 

Prowadzi:

– psychoonkolog

– fizjoterapeuta praktyk  z osobami chorymi na nowotwory

– nauczyciel jogi akademickiej, praktykujący z osobami w czasie choroby  nowotworowej i po chorobie nowotworowej.

                                                          PLAN ZAJĘĆ

KURS  DOSZKOLENIOWY INSTRUKTORÓW  W  SPECJALNOŚCI

ONKOJOGA –3,4,10,11 września 2022 r.Toruń  

Przedmiot / tematIlość godz.Rodzaj zajęć
Elementy psychoonkologii●      Istota choroby nowotworowej – definiowanie, rodzaje raka, częstość zachorowań, rokowanie;●      Metody leczenia raka- leczenie operacyjne, chemioterapia; radioterapia, hormonoterapia.Biopsychospołeczne skutki terapiionkologicznej4Wykład
Wstęp do praktyki onkojogi.1Wykład
PRAKTYKA hatha jogi2Ćwiczenia
Omówienie zasad praktyki onkojogi.1Warsztaty
●      Fazy radzenia sobie z chorobą nowotworową – perspektywa chorego;Aktywność fizyczna chorych  jakoczynnik sprzyjający zdrowieniu4Wykład
Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi.1Warsztaty
Metodyka i programowanie ćwiczeń dla osób chorych onkologicznie.1Wykład
Praktyka onkojogi2Ćwiczenia
Metodyka pracy z chorymi onkologicznie.Wybór jednostek chorobowych omówienie przypadków.1Wykład
Wpływ ruchu tkanki i narządy.          Obrzęk- czym się objawia?        Co robimy?1Wykład
Rehabilitacja osób onkologicznych. Wybrane przypadki.2Wykład
Podział, kwalifikacja uczestników zajęć chorych onkologicznie, w trakcie leczenia i po przebytej chorobie nowotworowej.1Wykład
Praktyka onkojogi.2Warsztaty
Uwagi – omówienie przypadków.1Warsztaty
Choroba przeciążeniowa kręgosłupa u kobiet po mastektomii.1Wykład
Ograniczenie ruchomości w stawach jak postępować z takimi osobami.1Wykład
Polineuropatia. Główne problemy.1Wykład
Ćwiczenia – na co zwrócić uwagę?1Wykład
Indywidualne podejście do uczestników zajęć.Sylwetka i kwalifikacje instruktora onkojogi.2Warsztaty
Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza.Relaks jego znaczenie i potrzeba.2Warsztaty