Regina_Biegańska
 
– magister WF, specjalność nauczycielska
– specjalista form taneczno – gimnastycznych przy muzyce
– instruktor rekreacji ruchowej
– instruktor i sędzia Nordic Walking
– trener REFA