Jerzy_Skowron
 
Wykształcenie:
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydział Turystyki i Rekreacji – specjalność rekreacja
Magister turystyki

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacji

Instytut Kształcenia Nauczycieli
im. Władysława Spasowskiego w Warszawie
Odział Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu
Studium Pedagogiczne

Zainteresowania:
czytelnictwo, turystyka, sport, rekreacja, informatyka, racjonalizacja, majsterkowanie, pogłębianie wiedzy w z zakresu: medycyny, psychologii, pedagogiki, polityki i nauk społecznych, fotografia dokumentacyjna i artystyczna.