Jerzy_Skowron
Wykształcenie:
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wydział Turystyki i Rekreacji – specjalność rekreacja.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacji

Zainteresowania:
turystyka, sport, rekreacja, informatyka, majsterkowanie, pogłębianie wiedzy w z zakresu: medycyny, psychologii, pedagogiki, polityki i nauk społecznych, fotografia dokumentacyjna i artystyczna.