Janusz_Szopa

Kierownik Katedry Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego  w Katowicach. Wcześniej dziekan oraz kierownik Zakładu Technik Relaksacyjnych i Jogi na Politechnice Częstochowskiej.

Instruktor technik relaksacyjnych, instruktor jogi, kinezypsychoprofilaktyki (nauczyciel jogi wg metody Iyengara i Shivanandy). Twórca programu kształcenia terapeutów uzdrowiskowych.

Współorganizator i wykładowca programów z zakresu rekreacji ruchowej dla osób w wieku dojrzałym. Od lat współpracuje z instytutami jogi oraz uczelniami indyjskimi. Wykładowca kursów instruktorskich z zakresu rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. Wypromował przeszło 500 instruktorów rekreacji ruchowej (tytuł zawodowy w dziedzinie kultury fizycznej) w specjalności hatha joga, kinezypsychoprofilaktyka lub fitness – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi.

Kierownik studiów podyplomowych „Relaksacja i joga” na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.

Autor i współautor artykułów popularyzatorskich z zakresu jogi i jej zastosowań w profilaktyce zdrowia.

Twórca sekcji jogi w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, Koła Naukowego Joga w AWF Katowice, współtwórca Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (wiceprezes), Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (wiceprezes 2003-2008) oraz innych organizacji zajmujących się promocją jogi.

Członek Rady Upowszechniania Kultury Fizycznej i Komisji ds. szkoleń instruktorskich AZS.