Danuta-Waszkowska
 
Wykształcenie >Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii w Konstancinie – technik fizjoterapii
>Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – magister wychowania fizycznego
>Specjalizacja – drugi stopień z rehabilitacji leczniczej
>nauczyciel nauk medycznych

Ukończone kursy i szkolenia
> Klinika Kardiologii Instytut Chorób wewnętrznych w Warszawie
> Studium Medycyny Klinicznej w Konstancinie
> Instytut Kardiologii i Klinika Rehabilitacji w Warszawie
> TKKF Centralny Instytut Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie
> TKKF Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
> Instytut Kardiologii Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej w Warszawie
> Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wiśle
> Kurs doskonalący „trening zdrowotny”
> Kurs doskonalący „Kinezygerantoprofilaktyka dla osób 3-ego wieku”

Doświadczenie zawodowe
> starszy asystent w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu
> wykładowca przedmiotów medycznych w Studium Medycznym
> instruktor zajęć 3-ego okresu Prewencji wtórnej po zawale m. sercowego
> instruktor zajęć „trening zdrowotny 3-ego okresu”