Kamienica Inicjatyw

Kamienica Inicjatyw – nowe miejsce dla rodzin wielodzietnych i seniorów z Torunia!

Witamy w Kamienicy Inicjatyw!

Fundacja Archipelag Inicjatyw razem z Fundacją Nadzieja dla Rodzin mają zaszczyt przedstawić nowy wspólny projekt pod nazwą „Kamienica Inicjatyw”! Projekt jest rozwinięciem dotychczasowych działań na rzecz rodzin wielodzietnych, ale poszerzony został o aktywizację społeczną seniorów i działania międzypokoleniowe.

Czym jest Kamienica Inicjatyw?

Kamienica Inicjatyw to budynek przy ul. Kopernika 22. Od tego roku Kamienica wypełni się zarówno rodzinami wielodzietnymi jak i seniorami. Naszym pragnieniem jest integracja międzypokoleniowa seniorów i rodzin wielodzietnych, która może przyczynić się do wzajemnego wsparcia i rozwoju lokalnej społeczności.

Co dla rodzin wielodzietnych?

W tym roku przygotowaliśmy dla rodzin wielodzietnych m.in.:
• Comiesięczne wydarzenia z zakresu kultury, sportu i rekreacji, czy rękodzieła
• Akademia Języka Angielskiego
• Zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze)
• Punkt Informacji Dużych Rodzin
• Poradnia Rodzinna (indywidualne spotkania z psychoterapeutą)
• Dni Zakochanych w Rodzinie
• Toruńskie Dni Rodziny
• Rodzinny Piknik Dużych Rodzin i Seniorów
• Międzypokoleniowa Gala Świąteczną
• Bank Czasu

Co dla seniorów?

• Punkt Informacji Senioralnej
• Przedsięwzięcia związane z uczestnictwem seniorów w kulturze i rekreacji
• Kawiarenka Senioralna z ofertą działań́ integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i międzypokoleniowych (panele tematyczne)
• Banku Czasu i propagowanie inicjatyw międzypokoleniowego wolontariatu
• Poradnia dla Seniora (indywidualne spotkania z psychoterapeutą)
• Rodzinny Piknik Dużych Rodzin i Seniorów

Wszystkie wydarzenia będą darmowe i przeznaczone dla rodzin z Toruńską Kartą Dużej Rodziny i seniorów z Torunia (osoby 65+)

Czym jest idea międzypokoleniowości?

Widzimy dużą wartość w połączeniu części działań na rzecz rodzin wielodzietnych z działaniami na rzecz seniorów. W dzisiejszych czasach niezbędne jest silne zintegrowanie społeczności lokalnych, które będą zapewniały wsparcie, ale także mogły korzystać z mądrości i społecznej aktywności seniorów. Należy dążyć do
solidarności międzypokoleniowej wyrażającej się w dobrym wykorzystaniu potencjału osób starszych i rodzin wielodzietnych. Seniorzy często nie znają młodszego pokolenia, nie potrafią nawiązać z nią żywego kontaktu. Podobnie jest z dziećmi i młodzieżą nieznającą przeważnie idei rodzin wielopokoleniowych. Poznawanie się bez uprzedzeń, jakie nastąpi w ramach Kamienicy Inicjatyw, pozwoli doświadczyć wielu ważnych chwil, w których nastąpi spotkanie się na „wspólnym gruncie” – bez przypisywania z góry określonych ról.

Jak będziemy realizować ideę międzypokoleniowości?

Integracja międzypokoleniowa będzie odbywać się podczas wydarzeń organizowanych w Kamienicy Inicjatyw. Podczas części wybranych wydarzeń rodziny wielodzietne będą gospodarzami, a zaproszonymi będą seniorzy. Po czym role się odwrócą i seniorzy zaproszą na wspólną integrację duże rodziny. Wszystkie wydarzenia będą inicjowane i animowane przez kadrę Fundacji Archipelag Inicjatyw i Fundacji Nadzieja dla Rodzin. Liczymy na Państwa wsparcie, którym
będzie dla nas liczna obecność podczas wydarzeń! Wszystkie wydarzenia będą darmowe.

Redakcja portalu MYwToruniu.pl

Swoje miejsce w Kamienicy Inicjatyw ma również redakcja portalu dla seniorów tworzonego przez seniorów, czyli MYwToruniu.pl. Portal
został założony przez Archipelag Inicjatyw i wspierany jest przez Miasto Toruń. Zapraszamy seniorów do współtworzenia ich miejsca w Internecie! Pragniemy, aby Kamienica Inicjatyw była dla rodzin wielodzietnych i seniorów z Torunia ważną przestrzenią spotkań, rozwoju i przekazu kultury!

Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@kamienica-inicjatyw.pl i telefonicznie 514 786 113.