Zestawienie plików sprawozdania OPP TKKF w Toruniu za rok 2010:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2011 – pobierz plik
Rachunek wyników za 2011 – pobierz plik
Bilans za 2011 – pobierz plik
Informacja dodatkowa – pobierz plik