Lista dokumentów sprawozdania za rok 2018:
Bilans – pobierz
Informacje dodatkowa – pobierz
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – pobierz
Rachunek zysków i strat – pobierz
Sprawozdanie merytoryczne – pobierz