Lista dokumentów sprawozdania za rok 2016:
Bilans – pobierz
Informacje ogólne – pobierz
Informacje uzupełniające do bilansu – pobierz
Rachunek zysków i strat – pobierz
Sprawozdanie merytoryczne – pobierz