Pobierz plik: Sprawozdanie finansowe

Pobierz plik: Rachunek wyników

Pobierz plik: Bilans uproszczony

Pobierz plik:Informacja dodatkowa