Pobierz plik: Sprawozdanie merytoryczne

Pobierz plik: Bilans uproszczony

Pobierz plik: Rachunek wyników

Pobierz plik:Informacja dodatkowa