Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

Od ponad 50 lat Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej promuje zdrowy styl życia przez aktywność fizyczną. Dbamy o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne mieszkańców naszego kraju.

Szkolimy instruktorów rekreacji i sportu. Realizujemy programy terapii ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą. Organizujemy turnieje, kampanie, festyny sportowo-rekreacyjne oraz imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Działamy w myśl zasady, że „ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

Od 2004 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000067081.

Prowadzimy działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Działalność odpłatna to organizacja kursów rekreacji ruchowej i sportu.

Działalność nieodpłatna to organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, kampanii prozdrowotnych, tworzenie i realizacja programów terapii ruchowej oraz działalność związana z rekreacją i sportem dla wszystkich.

Sprawozdawczość za 2011 r.

– Bilans za 2011 r.

– Rachunek wyników za 2011 r.

– Informacja dodatkowa za 2011r.

– Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011r.

W roku 2011 otrzymaliśmy 1% podatku dochodowego w kwocie 7.001,75zł.

Z tego zakupiliśmy za kwotę 2.500zł buty lekkoatletyczne dla zawodników sekcji biegowej Ogniska TKKF  „Instruktor – Pelikan” w Szubinie.

Pozostała kwota wykorzystana zostanie w 2012r. na zakup koszulek dla reprezentacji Toruńskiego Klubu Futbolu Stołowego oraz na dofinansowanie kursu  na instruktora rekreacji ruchowej w specjalności Nordic Walking dla osób 50+. Osoby, które ukończyły 50 lat uczestniczą w kursie nieodpłatnie.