Mindfulness

Trening uważności Mindfulness nakierowany na rozwój mentalny pracy z ciałem i umysłem w życiu człowieka.
Skrót nazwy: Trening ciała i umysłu – Mindfulness

Kurs odbędzie się w dwóch zjazdach weekendowych (15,16,29,30 stycznia 2022 r.) – zajęcia dydaktyczne połączone z intensywnymi ćwiczeniami. 

Mindfulness – program kursu certyfikującego dla każdego w procesie rozwoju osobistego

Prowadzący: Grzegorz Słaba i Michał Baryło

Kurs 4 dniowy zakończony certyfikacją

W czym może pomóc uważność ? – korzyści

 • W radzeniu sobie ze stresem (w pracy, nauce, sytuacjach rodzinnych, finansach, chorobie, godzeniu się ze starością, niepewności co do przyszłości)
 • W obniżeniu psychicznego cierpienia (wywołanego zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, zmęczeniem, zaburzeniami snu, chorób psychosomatycznych)
 • W poprawie zdrowia i dobrego funkcjonowania (szczególnie te osoby, które chcą uzyskać wysoki poziom koncentracji, pragną rozwoju wyrastającego poza fizyczność i intelekt, i dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć w jaki sposób dbać o siebie i jak osiągnąć poczucie większej równowagi i odporności)

Cel kursu:

 • Zapoznanie z teoretycznymi ramami związanymi z koncepcją uważności i kształtowania współczucia
 • Prezentacja wybranych technik i możliwości ich zastosowania w pracy z sobą i innymi osobami
 • Wprowadzanie interwencji własnej w trudnych sytuacjach w celu odzyskania równowagi
 • Propozycje integracji dotychczasowych metod pracy w innych obszarach życia z uważnością i odprężeniem
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i społecznemu
 • Zwiększenie odporności na zaskakujące lub problematyczne sytuacje
 • Przygotowanie planu własnej praktyki i harmonizacji życia

Program kursu ogólnie:

 • Wprowadzenie do tematyki mindfulness w odniesieniu do jej prekursorów i współczesnych mistrzów tematu
 • Osobiste doświadczenie uważności i koncentracji oraz ich kolejnych poziomów
 • Praktyczne ćwiczenia związane z rozwijaniem uważnej i zrelaksowanej postawy względem siebie w pracy z sobą i innymi ludźmi
 • Kształtowanie skoncentrowanej, harmonijnej i współczującej postawy wobec siebie jako metody profilaktyki wypalenia społecznego i zawodowego

Forma prowadzenia zajęć:

 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Doświadczanie technik pracy na sobie
 • Przepracowanie łagodnych i wymagających elementów pracy z ciałem i umysłem
 • Dyskusja moderowana i dzielenie się doświadczeniem
 • Harmonogram:

Dzień I – data:15.01.2022

10:00-10:45Wprowadzenie, Przedstawienie agendy, prowadzących oraz uczestników – budowanie zaufania – otwarcie
10:45-11:00Przerwa
11:00-11:45Prezentacja historii i celu powstania mindfulness, Przedstawienie osiągnięć, Przedstawienie celów cząstkowych i celu kursu,Próbka ćwiczeń medytacyjnych, postawa, oddech, niezbędne akcesoria
11:45-12:00Przerwa
12:00-13:00Przedstawienie metod pracy, Próbki metod pracy: siedzenie, równowaga, joga akademicka i inne, doświadczenie psychologiczne i fizyczne, omówienie wspólne
13:00-14:00Przerwa obiadowa
14:00-14:45Rozwinięcie metod: aspekty psychologiczne w pracy z ciałem i umysłem – konstruowanie przekonań kluczowych, a praca mentalna
14:45-15:00Przerwa
15:00-16:00Rozwiniecie metod: aspekty fizjologiczne pracy z ciałem i umysłem – kształtowanie właściwych nawyków oraz weryfikacja postępu
16:00-16:15Przerwa
16:15-16:45Rozwinięcie metod: relaksacyjne aspekty uważności – metody autogenne – skaning oraz porównanie metod świata zachodu
16:45-17:00Podsumowanie i prezentacja korzyści

Dzień II – data:16.01.2022

09:00-09:45Koncentracja w oddechu – przegląd technik oddechowych, formy zastosowania oraz korzyści
09:45-10:00Przerwa
10:00-10:45Energetyzujące techniki przełamujące znużenie podczas ćwiczeń medytacyjnych
10:45-11:00Przerwa
11:00-11:45Nieruchomy trening obserwacja dyskomfortów, trening przekierowywania uwagi psychicznej i fizycznej, prezentacja wykorzystania metod w terapii i autoterapii w różnych chorobach
11:45-12:00Przerwa
12:00-13:00trening uważności ciała i pozycji pomagających koncentracji – mindfulness statyczne, dynamiczne, mieszane z wykorzystaniem m/in technik jogi akademickiej
13:00-14:00Przerwa Obiadowa
14:00-14:45Doskonalenie koncentracji uwagi na obiektach statycznych i dynamicznych (świeczka, kadzidło, obserwacja nieba, drzew, wody, nasłuchiwanie dźwięków, wyłączanie zmysłów: wzroku, słuchu, odczucia) – część I (wprowadzenie i praktyka)
14:45-15:00Przerwa
15:00-16:00Doskonalenie koncentracji uwagi na obiektach statycznych i dynamicznych (świeczka, kadzidło, obserwacja nieba, nasłuchiwanie dźwięków, wyłączanie zmysłów: wzroku, słuchu, odczucia) – część II (doświadczenie, omówienie i założenie planu pracy indywidualnej uczestników)

Dzień III – data:29.01.2022

10:00-10:45Przypomnienie, Omówienie praktyk indywidualnych uczestników 
10:45-11:00Przerwa
11:00-11:45Trening zmysłów kontynuacja – praca z owocami, słodyczami, napojami; doskonalenie uważności w różnorodnych ćwiczeniach
11:45-12:00Przerwa
12:00-13:00Trening poczucia ciała, przestrzeni i zaufania – praca uważnego umysłu w czynnościach dnia codziennego, chodzeniu i fizjologii przemieszczania się
13:00-14:00Przerwa obiadowa
14:00-14:45Rozwinięcie metod psychologicznych – od neurobiologii (rozmowa wewnętrzna części mózgu), przez psychologię poznawczą i behawioralną oraz analityczną, po tworzenie modelu pracy autoterapeutycznej w swoim życiu
14:45-15:00Przerwa
15:00-16:00Trening uważności z przyborami – pogłębianie doświadczeń fizycznych, koncentracja sekwencyjna na częściach ciała , redukowanie bólu, uwalnianie się od tzw. „gonitwy myśli”, przy jednoczesnej obserwacji stanu motywacji własnej i innych
16:00-16:15Przerwa
16:15-16:45Trening kory przedczołowej i oddziaływanie na układ limbiczny (pobudzanie i uspokajanie) praca wizualizacyjna ze wspomnieniami oraz projekcjami przyszłości
16:45-17:00Podsumowanie uczestników osobiste blokady oraz korzyści wybranej drogi

Dzień IV – dzień:30.01.2022

09:00-09:45Ćwiczenia na powitanie przypominająca współprowadzone przez samych uczestników:Koncentracja w oddechuUważność i równowagaEnergetyzujące motywatory
09:45-10:00Przerwa
10:00-10:45Metodologia pracy z umysłem, krzywa wysiłku ciała i koncentracji uwagi – wykorzystanie metod w praktyce
10:45-11:00Przerwa
11:00-11:45Trening wytrzymałości i przełamywania ograniczeń – ekstremalne utrzymanie uwagi w pracy z oddechem lub niekomfortowej sytuacji (dodatkowy bonus techniki relaksacji neuromięśniowej wpływających na Centralny Układ Nerwowy)
11:45-12:00Przerwa
12:00-13:00Trening uwalniania napięcia
13:00-14:00Przerwa Obiadowa
14:00-14:45Metapoziom Uważności w obserwacji zjawiska stresu – sterowanie Eustresem i Dystresem
14:45-15:00Przerwa
15:00-16:00Doskonalenie autogennej pracy własnej, uwzględnianie relaksu i regeneracji wieloukładowej oraz Przygotowanie planu życia opartego na uważności i współczuciu

Osoby zainteresowane zdobyciem ww. kwalifikacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń poprzez wypełnienie na stronie formularza: http://www.maraton.pl/kursy-i-szkolenia/zapisz-sie-na-kurs/

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel. 507 893 310

tkkf@maraton.pl
Katarzyna Klimaszewska

Nr konta: Bank Pekao S.A. I O w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Koszt kursu: 900 zł. Cena dla absolwentów kursów potwierdzonych uzyskaniem tytułu zawodowego przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy TKKF w Toruniu: 800 zł.