Imię i nazwisko (*)

Twój e-mail (*)

Telefon (*)

Ulica, nr domu, nr mieszkania (*)

Kod pocztowy (*)

Miejscowość (*)

Województwo (*)

Data urodzenia dd-mm-rrrr (*)

Miejsce urodzenia (*)

Wykształcenie (*)

Wybierz typ kursu/szkolenia (*)

Instruktor sportuInstruktor rekreacji

Dodatkowe informacje

Skąd Pani/Pan uzyskał(a) informację na temat organizowanych przez TKKF kursach

(*) – pola wymagane

Terminy realizacji kursów zależne są od naboru uczestników.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie Toruńskiego Związku TKKF oraz na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).

Wpisz następujący kod: captcha