Szkolimy uczniów szkół średnich

Toruński Związek TKKF i Dyrektor Zespołu Szkół nr. 22 w Toruniu podpisali porozumienie w sprawie uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej dla absolwentów szkoły średniej. Wzór porozumienia poniżej.

Porozumienie dotyczące współpracy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
PROGRAM