Kurs rozpocznie się po utworzeniu grupy min. 12 osób.

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną.
Część ogólna – bloki tematyczne:

 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uwaga: Osoby, które ukończyły studia magisterskie  AWF  lub są już instruktorami rekreacji ruchowej/sportu w innych dyscyplinach są zwolnione z uczestnictwa w części ogólnej.

Część specjalistyczna – zagadnienia:

 • Historia, organizacja i infrastruktura snowboardu w Polsce i na świecie
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Technika i metodyka nauczania snowboardu
 • Sprzęt snowboardowy
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Prawa i obowiązki instruktora
 • Zasób ćwiczeń i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trenerzy narciarstwa i snowboardu.
Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u i na stokach w Zakopanem.

Koszt kursu: 1600 zł (część specjalistyczna z zakwaterowaniem i wyżywieniem) + 300 zł (część ogólna). Cena nie obejmuje kosztów wyciągów.

Nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. I O. w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością snowboard, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

 • wiek – ukończone 18 lat
 • umiejętność jazdy na snowboardzie
 • dostarczyć organizatorowi dwa zdjęcia formatu 35×45 mm
 • posiadanie ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu

Zgłoszenia przez formularz: Zapisz się na kurs | TKKF Toruń (maraton.pl)

Informacje dotyczące terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

UWAGA: konieczne utworzenie się grupy min. 12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.