Planowany termin szkolenia styczeń 2021

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek metodyczno – Szkoleniowy.

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralne części całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna obejmuje m. in. takie zagadnienia jak:

 • Historia, organizacja i infrastruktura snowboardu w Polsce i na świecie
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Technika i metodyka nauczania snowboardu
 • Sprzęt snowboardowy
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Prawa i obowiązki instruktora
 • Zasób ćwiczeń i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz trenerzy i instruktorzy narciarstwa i snowboardu.

Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u i na stokach w Zakopanem.

Koszt kursu obejmujący szkolenie oraz materiały pomocnicze:
– część ogólna 300,00 PLN
– część specjalistyczna 1600,00 PLN (z zakwaterowaniem i wyżywieniem)
Cena nie obejmuje kosztów wyciągów.

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością snowboard, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza sportowego
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Umiejętność jazdy na snowboardzie
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na str. www.maraton.pl)
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
nr konta: 39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

UWAGA:
Ilość miejsc ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF Zarząd Miejski w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax. (0-56) 652 21 68, 663 47 10
tkkf@maraton.pl