Planowany termin szkolenia: grudzień 2020 / styczeń 2021

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralna część całego kursu).

Ramowy program kursu Samoobrona

 1. Samoobrona – pojęcie samoobrony i ogólny podział chwytów obronnych
 2. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych w samoobronie
 3. Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w samoobronie
 4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
 5. Nabór i selekcja kandydatów do sekcji samoobrony. Zajęcia rekreacyjne w oparciu o samoobronę.
 6. Nauczanie specyficznych elementów technik obronnych
 7. Bezpieczeństwo zajęć
 8. Rola instruktora samoobrony
 9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej na zajęciach samoobrony

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trenerzy i instruktorzy samoobrony z różnych sztuk walki.

Zajęcia odbywać się będą w Toruniu.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie ona AWF oraz instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności  są zwolnione  z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Cena kursu: 900 zł – specjalizacja
                       350 zł – część ogólna

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Zaświadczenie o 2- letnim stażu ćwiczeń
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF Zarząd Miejski w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax. (0-56) 652 21 68, 663 47 10
tkkf@maraton.pl