Planowany termin szkolenia: 12-19 luty 2022 Zakopane

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczna (integralna cześć całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna obejmuje m. in. takie zagadnienia jak:

 • Historia, organizacja i infrastruktura narciarstwa w Polsce i na świecie
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego
 • Sprzęt narciarski
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Zasób ćwiczeń i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz trenerzy i instruktorzy narciarstwa.

Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u i na stokach w Zakopanem.

Koszt kursu obejmujący szkolenie oraz materiały pomocnicze:
– część ogólna 300,00 PLN
– część specjalistyczna 1.200 PLN

Cena nie obejmuje kosztów wyciągów , zakwaterowania i wyżywienia

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością narciarstwo zjazdowe, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza sportowego
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Umiejętność jazdy na nartach
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

Konto: BANK PKO S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

UWAGA:
Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF Zarząd Miejski w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax. 503 175 699
tkkf@maraton.pl