Planowany termin szkolenia: 11- 13 luty 2022; 25- 27 luty 2022

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralna część całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna obejmuje m. in takie zagadnienia jak:

 • Teoria jazdy konnej
 • Hodowla, pielęgnacja i żywienie koni
 • Opieka weterynaryjna i kowalska
 • Historia jeździectwa, przepisy jeździeckie i kodeks drogowy
 • Organizacja rekreacji konnej, usług i imprez jeździeckich
 • Jazda konna na ujeżdżalni i w terenie i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trenerzy i instruktorzy jazdy konnej z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku w kilku sesjach zjazdowych (weekendowych) w przypadku kursu dochodzącego i dwutygodniowego zjazdu w przypadku kursu stacjonarnego.

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na AWF oraz instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności są zwolnione  z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
 • Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
 • Umiejętność jazdy jazdy konnej klasy L
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • 2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm
 • Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.


Wpłaty za szkolenie należy dokonać na konto:
Konto: 39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.
UWAGA!

Nasz adres
Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel. 503 175 699
tkkf@maraton.pl