Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.
Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Organizacja TKKF w Polsce

Część specjalistyczna obejmuje:

 • Wykłady 21 h
 • Ćwiczenia 79 h
 • Egzamin 5 h

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz instruktorzy hatha jogi.
Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u, w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK, a także w Fitness Klubie TKKF.
W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę pisemną.
Koszt kursu obejmuje szkolenie oraz materiały pomocnicze -cz. ogólna 300,- cz. specjalistyczna 1.700,-
Osoby, które ukończyły studia magisterskie na AWF, lub są instruktorami rekreacji ruchowej w innej są zwolnione z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hatha joga dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na str. www.maraton.pl )
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • wymagana jest umiejętność wykonywania co najmniej 80% asan objętych programem. Obowiązkowa jest umiejętność stania na głowie (salamba sirsasana) – ewentualnie przy ścianie oraz wykonanie mostka (urdhva dhanurasana).

Konto: BANK  POLSKA  KASA  OPIEKI  S.A.  I  ODDZIAŁ  W  TORUNIU
nr konta: 39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Harmonogram zajęć

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością

Hatha Joga

Zajęcia odbywać się będą w Toruniu w Fitness Klubie TKKF  ul. Wojska Polskiego 43/45.

Rozpoczęcie zajęć w soboty od godz. 10.00 (czas trwania 10 godz. lekcyjnych),

w niedziele od godz. 9.00  (czas trwania 8 godz. lekcyjnych)

 

19.03.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady mgr Konrad Kostka: Ćwiczenia hatha jogi  (7 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Techniki oddechowe (1 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

20.03.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady mgr Konrad Kostka: Ćwiczenia hatha jogi (7 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

9.04.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (6 g.),  Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi (3 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

10.04.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (5 g.), Profilaktyka jogą (3 g.),

23.04.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.),  Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi (2 g.), Profilaktyka jogą (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

24.04.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Sylwetka i kwalifikacje instruktora ćwiczeń hatha jogi (2 g.), mgr Adam Gryckiewicz: Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem zajęć hatha jogi (2 g.),

7.05.2022  (sobota) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (5 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Wstęp do historii jogi (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (2 g.),

8.05.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Wybrane zagadnienia z filozofii jogi (3 g.), Techniki oddechowe (1 g.),

28.05.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady mgr Agnieszka Kmiecik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Psychofizjologiczne podstawy ćwiczeń hatha jogi (4 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

29.05.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady mgr Agnieszka Kmiecik: Ćwiczenia hatha jogi (5 g.), Biomedyczne podstawy hatha jogi (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona

i Schultza (1 g.),

18.06.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (9 g.), Techniki oddechowe (1 g.),

 

19.06.2022 (niedziela) – egzamin końcowy – teoretyczny i praktyczny (5 godz.)

Prezes mgr Ryszard Kowalski, prof. Janusz Szopa.