Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.
Część ogólna:

 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uwaga: Osoby, które ukończyły studia magisterskie  AWF  lub są instruktorami rekreacji ruchowej/sportu są zwolnione z uczestnictwa w części ogólnej.

Część specjalistyczna:

 • Wykłady 21 h
 • Ćwiczenia 79 h
 • Egzamin 5 h

Wykłady i zajęcia prowadzą specjaliści i wykładowcy m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz instruktorzy hatha jogi.

Miejsce kursu: Toruń, Fitness Klub TKKF, ul. Wojska Polskiego 43/45
Cena: 1700 zł (część specjalistyczna) + 300 zł (część ogólna)

Nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. I O. w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno–Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hatha joga, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • wiek – ukończone 18 lat

 • zgłoszenie się poprzez formularz: Zapisz się na kurs | TKKF Toruń (maraton.pl)

 • dołączenie dwóch zdjęć formatu 35×45 mm

 • umiejętność wykonywania co najmniej 80% asan objętych programem; obowiązkowa umiejętność stania na głowie (salamba sirsasana) – ewentualnie przy ścianie oraz wykonanie mostka (urdhva dhanurasana)


Harmonogram zajęć

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością Hatha Joga

Rozpoczęcie zajęć w soboty od godz. 10.00 (czas trwania 10 godz. lekcyjnych),

w niedziele od godz. 9.00 (czas trwania 8 godz. lekcyjnych)

01.10.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (6 g.), Profilaktyka jogą (3 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

02.10.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi (3 g.),

22.10.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady mgr Konrad Kostka: Ćwiczenia hatha jogi (7 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Techniki oddechowe (1 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

23.10.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady mgr Konrad Kostka: Ćwiczenia hatha jogi (7 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

05.11.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Biomedyczne podstawy hatha jogi (2 g.), Wstęp do historii jogi (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (2 g.),

06.11.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (3 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Techniki oddechowe (1 g.), Wybrane zagadnienia z filozofii jogi (3 g.),

19.11.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady mgr Agnieszka Czerwczak: Ćwiczenia hatha jogi (6 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Profilaktyka jogą (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

20.11.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady mgr Agnieszka Czerwczak: Ćwiczenia hatha jogi (5 g.), Sylwetka i kwalifikacje instruktora ćwiczeń hatha jogi (2 g.),Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

03.12.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (7 g.), Psychofizjologiczne podstawy ćwiczeń hatha jogi (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

04.12.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi (2 g.), mgr Adam Gryckiewicz: Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem zajęć hatha jogi (2 g.),

17.12.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (7 g.), Psychofizjologiczne podstawy ćwiczeń hatha jogi (2 g.), Techniki oddechowe (1 g.),

18.12.2022 (niedziela) – egzamin końcowy – teoretyczny i praktyczny (5 g.) mgr Ryszard Kowalski, prof. Janusz Szopa