Planowany termin szkolenia: grudzień 2020 / styczeń 2021

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek metodyczno – Szkoleniowy

Toruński TKKF organizuje kurs instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności fitness – jogging/nordic walking
Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Geneza joggingu i nordic walking na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu i nordic walking
 • Teoretyczne podstawy treningu
 • Struktura treningu
 • Cele, metody, zasady treningu
 • Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna
 • Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie
 • zadania i cele nordic walking i joggingu w rekreacji ruchowej
 • Nordic walking jako nowa forma treningu wytrzymałościowego
 • Organizacja zajęć Nordic walking, gry i zabawy w nordic walking
 • Organizowanie imprez rekreacyjnych w nordic walking, programowanie, planowanie, marketing, organizacja

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz trenerzy i instruktorzy L.A.

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy kontrolnej stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje zawodowe do prowadzenia samodzielnych zajęć w dziedzinie nordic walkingu i innych form rekreacji ruchowej.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i zdanie testu sprawnościowego (koordynacja ruchowa – kondycja)
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania organizacyjnego oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax: 56 652 21 68, 56 663 47 10
tkkf@maraton.pl