Termin rozpoczęcia kursu 9 kwietnia 2022 godz. 11.00

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralne części całego kursu).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Organizacja TKKF w Polsce
 • Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
 • Turystyka
 • Gimnastyka
 • Gry rekreacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Marketing w działalności instruktora rekreacji

Część specjalistyczna obejmuje: m. in. takie zagadnienia jak:

– Pojęcie i geneza ćwiczeń siłowych
– Podstawy treningu siłowego
– Zasady prowadzenia zajęć
– Metody i formy treningu siłowego
– Planowanie pracy szkoleniowej
– Zalecenia dietetyczne
– Zasób ćwiczeń i inne

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trenerzy i instruktorzy fitness i kulturystyki. Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u, w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK, a także na terenie jednej z wielu toruńskich siłowni.

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na AWF, lub są instruktorami rekreacji ruchowej w innej są zwolnione  z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – ćwiczenia siłowe, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Zaświadczenie o 2- letnim stażu ćwiczeń
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Nasz adres
Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax: 56 652 21 68, 56 663 47 10
tkkf@maraton.pl

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39124040091111000044907040