Planowany termin szkolenia: 19.09.2020

Uprzejmie informujemy, że planujemy przeprowadzenie
kursu instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności aqua fitness
Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademii Bydgoskie, AWF w Poznaniu oraz trenerzy i instruktorzy fitness, pływania i aqua fitness.
Zajęcia odbywać się będą w Toruniu na obiektach TKKF-u, w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK, a także w toruńskich i bydgoskich Fitness Klubach i basenach rekreacyjnych.
W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę pisemną związaną tematycznie z kursem.
Koszt kursu obejmuje szkolenie, materiały pomocnicze, ubezpieczenie, egzamin, wydanie zaświadczenia.
Na życzenie kursanta wydajemy również legitymację w języku angielskim.
Osoby, które ukończyły studia magisterskie na AWF lub instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności są zwolnione z części ogólnej kursu
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej w specjalności aqua fitness. dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
Zaświadczenie o 2- letnim stażu ćwiczeń w fitnessie lub w sekcji pływackiej
Przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na str. www.maraton.pl
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU
39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.
Szczegółowe informacje dotycząc terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia (do pobrania na str. http://www.maraton.pl/?page_id=170).