KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Serdecznie zapraszamy na kurs przygotowany dla osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach. Ukończenie szkolenia daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami kraju.

Szkolenie zakończone jest pracą zaliczeniową uczestnika. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzyma „Zaświadczenia o ukończeniu Kursu wychowawcy wypoczynku” zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki. Zaświadczenie uprawnia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. kolonie, obozy).

Ilość godzin szkolenia: 36
Cena: 290 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
• ukończone 18 lat
• ukończona szkoła średnia
• uiszczenie zaliczki w kwocie 50,00 zł

Zajęcia na kursie odbywać będą się systemem weekendowym (piątek – sobota – niedziela).

Wymagana grupa ok. 10 osób