Kurs uzupełniający dla instruktorów jogi. Prowadzenie jogi akademickiej dla osób chorych onkologicznie i osób po chorobie nowotworowej.

Zajęcia zaplanowane na 32 godziny.

Prowadzi:

– psychoonkolog

– fizjoterapeuta praktyk  z osobami chorymi na nowotwory

– nauczyciel jogi akademickiej, praktykujący z osobami w czasie choroby  nowotworowej i po chorobie nowotworowej.

 

PLAN ZAJĘĆ

KURS  DOSZKOLENIOWY INSTRUKTORÓW  W  SPECJALNOŚCI

ONKOJOGA – styczeń 2023 Toruń 

Przedmiot / temat

Ilość godz.

Rodzaj zajęć

Elementy psychoonkologii

 Istota choroby nowotworowej – definiowanie, rodzaje raka, częstość zachorowań, rokowanie;

Metody leczenia raka- leczenie operacyjne, chemioterapia; radioterapia, hormonoterapia.

Biopsychospołeczne skutki terapii

onkologicznej

4

Wykład

Wstęp do praktyki onkojogi.

1

Wykład

PRAKTYKA hatha jogi

2

Ćwiczenia

Omówienie zasad praktyki onkojogi.

1

Warsztaty

Fazy radzenia sobie z chorobą nowotworową – perspektywa chorego;

Aktywność fizyczna chorych  jako

czynnik sprzyjający zdrowieniu

4

Wykład

Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi.

1

Warsztaty

Metodyka i programowanie ćwiczeń dla osób chorych onkologicznie.

1

Wykład

Praktyka onkojogi

2

Ćwiczenia

Metodyka pracy z chorymi onkologicznie.

Wybór jednostek chorobowych omówienie przypadków.

1

Wykład

Wpływ ruchu tkanki i narządy.

          Obrzęk- czym się objawia?

         Co robimy?

1

Wykład

Rehabilitacja osób onkologicznych. Wybrane przypadki.

2

Wykład

Podział, kwalifikacja uczestników zajęć chorych onkologicznie, w trakcie leczenia i po przebytej chorobie nowotworowej.

1

Wykład

Praktyka onkojogi.

2

Warsztaty

Uwagi – omówienie przypadków.

1

Warsztaty

Choroba przeciążeniowa kręgosłupa u kobiet po mastektomii.

1

Wykład

Ograniczenie ruchomości w stawach jak postępować z takimi osobami.

1

Wykład

Polineuropatia. Główne problemy.

1

Wykład

Ćwiczenia – na co zwrócić uwagę?

1

Wykład

Indywidualne podejście do uczestników zajęć.

Sylwetka i kwalifikacje instruktora onkojogi.

2

Warsztaty

Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza.

Relaks jego znaczenie i potrzeba.

2

Warsztaty