Planowany termin rozpoczęcia kursu: czerwiec 2021

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pracą w klubach sportowych, klubach rekreacyjnych, na obozach sportowych, w ośrodkach wypoczynkowych itp. Jest to szkolenie przygotowujące  do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych jak i pracy z niewielkimi – kilkuosobowymi grupami.

Program kursu obejmuje m.in.:

– Dobór odpowiedniego rodzaju treningu
– Dobór odpowiedniego sprzętu i przyborów do rodzaju treningu
– Symulacje zajęć i ćwiczenia w opracowaniu indywidualnych treningów
– Fitness nowoczesne formy gimnastyki
– Fitness ćwiczenia siłowe
– Crossfit
– Podstawy samoobrony
– Mierniki motoryczności
– Stymulacja rozwoju sprawności i umiejętności ruchowych

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończone 18 lat
  • tytuł zawodowy: instruktor sportu lub instruktor rekreacji ruchowej dowolnej dyscypliny
  • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
  • minimum średnie wykształcenie
  • dostarczenie zaświadczenia z klubu/sekcji o minimum 2-letnim stażu ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs
  • dostarczenie dwóch zdjęć formatu 35×45 mm
  • uiszczenie zaliczki w kwocie 300,00 zł

Zajęcia na kursie odbywać będą się systemem weekendowym (piątek – sobota – niedziela).

Program kursu obejmuje 180 godzin.

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax 56 652 21 68, tel. 56 663 47 10
k.piorkowska@maraton.pl
tkkf@maraton.pl

Nr konta : Bank Pekao S.A. I O w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Swoje zgłoszenie można przesłać również z naszej strony internetowej wypełniając formularz zgłoszenia.