Planowany termin kursu: czerwiec 2022, Toruń

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w pracy zawodowej powinny legitymować się uprawnieniami instruktorskimi oraz do wykonywania zawodu instruktora w różnych specjalnościach. Dotyczy np. kadry nauczycielskiej, pracowników klubów, siłowni, jak również pracowników wojska, policji czy służb więziennych.

Program kursu obejmuje m.in:

– Budowa i wyposażenie strzelnic
– Dobór i selekcja do sportu strzeleckiego
– Przygotowanie sprawnościowe, techniczne, taktyczne, psychiczne
– Bezpieczeństwo w prowadzeniu zajęć treningowych
– Zagadnienia z nauki o broni i amunicji
– Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich
– Planowanie szkolenia sportowego
– Prowadzenie zajęć treningowych
– Przepisy i regulaminy
– Organizacja zawodów strzeleckich

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
• ukończone 18 lat
• dobry stan zdrowia
• dostarczenie dwóch zdjęć formatu 35×45 mm
• uiszczenie zaliczki w kwocie 400 zł

Zajęcia na kursie odbywać będą się systemem weekendowym (piątek – sobota – niedziela).

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszenia.

Dalsze informacje:

Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel. 56 663 47 10
tkkf@maraton.pl

Nr konta: Bank Pekao S.A. I O w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040