Kurs instruktora łyżwiarstwa figurowego przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w ośrodkach sportu i rekreacji, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji nauczycieli). Absolwent może założyć własną szkółkę w formie działalności gospodarczej i prowadzić zajęcia komercyjne. Kurs stanowi doskonałe odświeżenie oraz usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Przeznaczony jest dla tych, którzy w pracy zawodowej powinni legitymować się uprawnieniami instruktorskimi. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Rozpoczęcie: po utworzeniu grupy 10-12 osób.

Pierwsze spotkanie: 3 lutego 2023 r. (piątek) godz. 16:00. Świetlica TKKF (przy boiskach piłkarskich) ul. Szosa Chełmińska 75

Miejsce kursu: Toruń
Cena: 1500 zł (cz. specjalistyczna) + 300 zł (cz. ogólna on-line)

Uwaga: Osoby, które ukończyły studia magisterskie  AWF  lub są już instruktorami rekreacji ruchowej/sportu w innych dyscyplinach są zwolnione z uczestnictwa w części ogólnej.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:
•    wykształcenie średnie
•    podstawowa umiejętność jazdy na łyżwach

•    zgłoszenie przez formularz: Zapisz się na kurs | TKKF Toruń (maraton.pl)
•    dostarczenie dwóch (podpisanych!) zdjęć formatu 35×45 mm

W przypadku egzaminu poprawkowego: dodatkowa opłata 100 zł

Dalsze informacje:
tel. 56 663 47 10
e-mail: tkkf@maraton.pl

Podstawa prawna: Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857). Ustawa

o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U.

2013 poz. 829). Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.

2016 poz. 64).