Kurs instruktora łyżwiarstwa figurowego przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji nauczycieli). Absolwent może założyć własną szkółkę w formie działalności gospodarczej i prowadzić zajęcia komercyjne. Kurs stanowi doskonałe odświeżenie oraz usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Przeznaczony jest dla tych, którzy w pracy zawodowej powinni legitymować się uprawnieniami instruktorskimi. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Rozpoczęcie: po utworzeniu grupy 12 osób, dlatego zachęcamy do wpisywania się na listę kandydatów. Pierwsze spotkanie: 2 grudnia (piątek) godz. 16:00. Świetlica TKKF (przy boiskach piłkarskich)
ul. Szosa Chełmińska 75

Terminy zjazdów:
I zjazd 02. – 04.12.
II zjazd 09. – 11.12.
III zjazd 16. – 18.12.

Miejsce kursu: Toruń
Cena: 2200 zł (część specjalistyczna) + 300 zł (część ogólna)

Osoby zainteresowane muszą  spełnić następujące warunki:
•    wiek  –  ukończone 18 lat
•    umiejętność jazdy na łyżwach
•    dostarczyć organizatorowi dwa zdjęcia formatu 35 x 45 mm

W przypadku egzaminu poprawkowego: dodatkowa opłata 100 zł

Zgłoszenia przez formularz: Zapisz się na kurs | TKKF Toruń (maraton.pl)

Dalsze informacje:
tel. 56 663 47 10
e-mail: tkkf@maraton.pl

Nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. I O. w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.