Planowany termin rozpoczęcia kursu grudzień 2020 / styczeń 2021

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w pracy zawodowej powinny legitymować się uprawnieniami instruktorskimi oraz do wykonywania zawodu instruktora w różnych specjalnościach. Dotyczy to np. kadry nauczycielskiej, pracowników klubów, siłowni itp.
Kurs obejmuje 250 godzin teoretycznych i praktycznych, kończy się egzaminem.

Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy i Toruński Związek TKKF w Toruniu wspólnie z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego organizuje kurs instruktora sportu  w łyżwiarstwie figurowym.
Kurs obejmuje 250 godz. zajęć teoretycznych, praktycznych i seminariów.

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Osoby zainteresowane muszą  spełnić następujące warunki:
•    wiek  –  ukończone 18 lat
•    dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
•    ukończenie minimum szkoły średniej (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły)
•    umiejętność jazdy na łyżwach (potwierdzone zaświadczeniem z klubu)
•    dostarczyć organizatorowi kursu dwa zdjęcia formatu 35 x 45 mm
•    wpłacenie zaliczki minimum 500 zł. (pełna odpłatność za kurs wynosi 1.800,-)

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Toruński Związek TKKF, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
Tel. 56/65-22-168 lub 56/66-34-710
e-mail: k.piorkowska@maraton.pl;  tkkf@maraton.pl
www.maraton.pl
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. I O. w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Serdecznie zapraszamy!