14-16 stycznia 2022 – I zjazd (spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia teoretyczne 14 stycznia (piątek) godz.15:00 sala wykładowa TKKF Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75; 15 stycznia (sobota) od godz 09:00 zajęcia teoretyczne i praktyczne lodowisko Tor- Tor ul. Bema 23/29; 16 stycznia (niedziela) od godz:09:00 do godz 15:00 sala wykładowa TKKF ul. Szosa Chełmińska 75

21-23 stycznia 2022 – II zjazd

 

Toruński Związek TKKF wspólnie z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego organizuje

Kursy Instruktorów Sportu i Rekreacji Ruchowej Łyżwiarstwa Figurowego

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w pracy zawodowej powinny legitymować się uprawnieniami instruktorskimi oraz do wykonywania zawodu instruktora w różnych specjalnościach. Dotyczy to np. kadry nauczycielskiej, pracowników klubów, siłowni itp.
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Główny prowadzący: Sarkis Tewanian
Miejsce kursu: Toruń
Cena kursu: 2100 zł. + 100 zł. opłata egzaminacyjna

Osoby zainteresowane muszą  spełnić następujące warunki:
•    wiek  –  ukończone 18 lat
•    dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
•    umiejętność jazdy na łyżwach
•    dostarczyć organizatorowi kursu dwa zdjęcia formatu 35 x 45 mm

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Toruński Związek TKKF, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
Tel. 56/65-22-168 lub 56/66-34-710
e-mail: k.piorkowska@maraton.pl;  tkkf@maraton.pl

nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. I O. w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy!