Planowany termin rozpoczęcia kursu: luty 2021

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w pracy zawodowej powinny legitymować się uprawnieniami instruktorskimi oraz do wykonywania zawodu instruktora w różnych specjalnościach. Dotyczy to np. kadry nauczycielskiej, pracowników klubów, siłowni itp.
Kurs obejmuje 250 godzin teoretycznych i praktycznych, kończy się egzaminem.

Program kursu obejmuje m.in:

– Metody, formy i środki szkolenia sportowego w kulturystyce
– Zasady planowania procesu treningowego
– Metodyka prowadzenia zajęć
– Bezpieczeństwo treningu sportowego
– Organizacja i przygotowanie zawodów

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
• ukończone 18 lat
• dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
• dostarczenie zaświadczenia z klubu/sekcji o minimum 2-letnim stażu ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs
• dostarczenie dwóch zdjęć formatu 35×45 mm
• uiszczenie zaliczki w kwocie 500,00 zł

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Toruński Związek TKKF
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75
tel./fax 56 652 21 68, tel. 56 663 47 10
k.piorkowska@maraton.pl
tkkf@maraton.pl

Nr konta: Bank Pekao S.A. I O w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

Swoje zgłoszenie można przesłać również z naszej strony internetowej wypełniając formularz zgłoszenia.

UWAGA! Podany termin jest terminem orientacyjnym. Termin rozpoczęcia kursu jest uzależniony od zebrania grupy minimum 9 osobowej. W przypadku zbyt małej liczby chętnych – termin szkolenia może ulec przesunięciu.