Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2022

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w pracy zawodowej powinny legitymować się uprawnieniami instruktorskimi oraz do wykonywania zawodu instruktora w różnych specjalnościach. Dotyczy to np. kadry nauczycielskiej, pracowników klubów, siłowni itp.
Kurs obejmuje 250 godzin teoretycznych i praktycznych, zakończony egzaminem.

Program kursu obejmuje m.in:

– Metody, formy i środki szkolenia sportowego karate
– Podstawowe zasady szkolenia dzieci w sztukach walki
– Zasady planowania procesu treningowego
– Metodyka prowadzenia zajęć
– Techniki karate
– Taktyka walki sportowej
– Bezpieczeństwo treningu sportowego
– Przepisy walki sportowej
– Organizacja i przygotowanie zawodów

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
• ukończone 18 lat
• dobry stan zdrowia
• dostarczenie zaświadczenia z klubu/sekcji o minimum 2-letnim stażu ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs
• dostarczenie dwóch zdjęć formatu 35×45 mm
• uiszczenie zaliczki w kwocie 500 zł

Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Zgłoszenia tutaj: Zapisz się na kurs | TKKF Toruń (maraton.pl)

Dalsze informacje:

Toruński Związek TKKF
tel. 56 652 21 68
k.piorkowska@maraton.pl
tkkf@maraton.pl

Nr konta: Bank Pekao S.A. I O w Toruniu
39 1240 4009 1111 0000 4490 7040

UWAGA! Podany termin jest orientacyjny. Termin rozpoczęcia uzależniony od zebrania minimum 9 osobowej grupy. W przypadku zbyt małej liczby chętnych może ulec przesunięciu.