Toruński Związek TKKF od wielu lat organizuje i prowadzi kursy instruktora sportu w różnych dyscyplinach.

Prowadzimy szkolenia zawodowe, specjalistyczne zarówno na potrzeby osób prywatnych, firm oraz szkół i Urzędów Pracy.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie uczestników kursu do przyszłego zawodu zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nasze wieloletnie doświadczenie w szkoleniu instruktorów gwarantuje wysoki poziom oraz bardzo dobre efekty w pracy przyszłych instruktorów.

Absolwenci kursów zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.Absolwenci kursu zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Aktywna karta zgłoszeniowa na kurs znajduje się na naszej stronie w zakładce KONTAKT

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Toruński Związek TKKF

ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń

tel./fax 56/65 22 168, 56/ 66 34 710

e-mail: tkkf@maraton.pl, k.piorkowska@maraton.pl

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.