Toruński Związek TKKF od wielu lat organizuje kursy instruktora sportu w różnych dyscyplinach.

Prowadzimy szkolenia zawodowe, specjalistyczne zarówno na potrzeby osób prywatnych, firm oraz szkół i Urzędów Pracy.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie uczestników kursu do przyszłego zawodu zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nasze wieloletnie doświadczenie w szkoleniu instruktorów gwarantuje wysoki poziom oraz bardzo dobre efekty w pracy przyszłych instruktorów.

Absolwenci kursów zgodnie z: ustawą z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 ), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216) otrzymają uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu.