Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców

NOWOŚĆ!

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców
PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 67 z dnia 10 lutego 1997 r.).
Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 2006 r. w sprawie uzyskiwania u uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 31, poz. 216).

ADRESACI
Osoby chętne do podjęcia pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku, które spełniają następujące warunki:
1. ukończone 18 lat życia,
2. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
3. posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

CEL
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji do pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku.

PROGRAM KURSU
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
Obowiązki wychowawcy grupy.
Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.
Turystyka i krajoznawstwo.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Zajęcia praktyczno-techniczne.
Prace społecznie użyteczne.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

TERMIN I MIEJSCE

15.05 – 24.05.2015r.

12.06 – 21.06.2015r.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – 160 zł.
Całą kwotę należy wpłacić na konto 39 1240 4009 1111 0000 4490 7040
Tytuł wpłaty: Kurs na wychowawców – nazwisko uczestnika.

ZGŁOSZENIA
Przyjęcie zgłoszenia następuje po wykonaniu następujących czynności:
Po  przesłaniu:
1. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na str. www.maraton.pl )
2. Kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów (skan)
4. Dowodu wpłaty za kurs.

KONTAKT
e- mail: tkkf@maraton.pl
tel.: 56/65-22-168

UWAGA!
Kursy wychowawcy może ukończyć osoba ze średnim wykształceniem, przy czym nie musi posiadać matury. Nie musi posiadać przygotowania pedagogicznego.

Uprawnienia są przyznawane dożywotnio i obowiązują na terenie całego kraju, jak i poza nim, wszystkie rejony, które podlegają regulacjom Unii Europejskiej.
Wychowawca posiada prawo do opieki nad uczestnikami kolonii, obozu, zimowiska, itp.
Kursy odbywają się w Toruniu, ale jeśli zbierze się min. 10 kursantów z innego regionu to kurs zostanie zorganizowany w miejscu Państwa zamieszkania. Wspomniana klauzula również dotyczy terminów.

 


MATERIAŁY DO POBRANIA

Pobierz plik 1Pobierz plik 2Pobierz plik 3Pobierz plik 4


 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Imię i nazwisko (*)

Twój e-mail (*)

Telefon (*)

Ulica, nr domu, nr mieszkania (*)

Kod pocztowy (*)

Miejscowość (*)

Województwo (*)

Data urodzenia dd-mm-rrrr (*)

PESEL (*)

Miejsce urodzenia (*)

Wykształcenie (*)

Dodatkowe informacje

(*) – pola wymagane

Terminy realizacji kursów zależne są od naboru uczestników.

Wysyłając formularz z tej strony wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Kursu do celów ewidencyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz 883).

Wpisz następujący kod: captcha