Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjlności snowboard

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej

SNOWBOARD

Część specjalistyczna – kurs stacjonarny
(uprawnienia zawodowe)
Termin: 10.12.2016 – 18.12.2016

Miejsce: Zakopane , Pardałówka  60
Koszt kursu : 1380 zł (koszt części specjalistycznej obejmuje : zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie – cena nie zawiera kosztów wyciągu)
Z części ogólnej zwolnieni są mgr AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności.
Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej
w specjalności snowboard i legitymację wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy TKKF.
Istnieje możliwość organizacji części ogólnej instruktorów rekreacji ruchowej – termin i miejsce do ustalenia.

Zgłoszenia i informacje:
Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75

tel. 56/65-22-168 lub 56/62-10-028