Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności Turystyka rowerowa

TURYSTYKA ROWEROWA – TO ZAWÓD DLA CIEBIE
Trwa nabór na pierwszą edycje tego kursu.
Kształcimy zgodnie z zasadami Sektorowej Ramy Kwalifikacji Zawodowej.
Wiodącym wykładowcą na kursie będzie dr Grzegorz Mikrut, trener kadry narodowej w kolarstwie (jednocześnie twórca programu) i jego asystenci.
Kurs składa się z części ogólnej (63 godz.) i części specjalistycznej (105 godz)
Zwolnieni z części ogólnej są mgr AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do organizowania i prowadzenia wycieczek, rajdów, wypraw, obozów, zgrupowań oraz innych form zajęć rekreacyjnych w obszarze turystyki rowerowej. Kursanci z wykorzystaniem umiejętności planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych pozyskają wiedzę w zakresie nauczania różnorodnych form aktywności kolarskiej w obszarze turystyki rowerowej
Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecznego i sprawnego przebiegu kursu wymagane jest odpowiednie przygotowanie osób w nim uczestniczących; stąd, już na początku wymagana jest umiejętność samodzielnej i kontrolowanej jazdy na rowerze w zróżnicowanym terenie oraz znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Obowiązkowe jest posiadanie sprawnego roweru, spełniającego kodeksowe kryteria, dającego możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych zarówno na szosie jak i w terenie w postaci dróg szutrowych, duktów leśnych, ścieżek o różnym nachyleniu, nawierzchni oraz stopniu trudności w ich pokonywaniu. Od uczestnika wymaga się poziomu zdolności motorycznych, w szczególności wytrzymałości, umożliwiającym uczestnictwo w tygodniowym zgrupowaniu rowerowym, obejmującym codzienne zajęcia praktyczne na rowerach. Ze względów bezpieczeństw od uczestników w trakcie zajęć praktycznych wymaga się kasku rowerowego oraz sugeruje posiadanie okularów ochronnych

Koszt kursu to 1.200zł (specjalizacja), 550zł (część ogólna) + 30zł za każdą z legitymacji (wydajemy w języku polskim i na życzenie kursanta w języku angielskim).
Startujemy 11 września 2015r.
Po ukończonym kursie absolwenci otrzymują tytuł zawodowy i legitymację wystawioną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy.
10% zniżki dla studentów.