Są jeszcze miejsca wolne na kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis

Nowy system kształcenia – nowa cena!

Planowany termin rozpoczęcia kursu 16 września 2017r.

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH –> Zapytaj w swoim Urzędzie pracy o możliwość finansowania kursów – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Kurs w systemie weekendowym w części ogólnej i w zależności od potrzeb kursantów weekendowy lub stacjonarny w części specjalistycznej. Weekendowy w Toruniu, stacjonarny w  Olsztyn – Kortowo, ul. Kanafojskiego 2, 10-718 Olsztyn Fundacja „Żak” Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie tel. 89/523-44-83.

Koszt kursu to:

  • 800 zł część specjalistyczna
  • 300 zł część ogólna
  • 500 zł dla absolwentów KOMSz

Zniżka dla studentów – 10%

Kandydaci muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat, posiadać wykształcenie min. średnie i udokumentowany przynajmniej 2-letni staż ćwiczeń (od swojego trenera, instruktora, z klubu itp.)

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują również krótką, zaliczeniowa pracę pisemną.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i dokonaniu wszelkich formalności absolwenci otrzymują tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w specjalności tenis nadany przez dyrektora Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego. Zawód ten uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w tym zawodzie zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach tenisowych, szkołach itp.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza ze str. www.maraton.pl a także osobiście w siedzibie Toruńskiego Związku TKKF, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 56/ 65-22-168 lub 604 935 241

Serdecznie zapraszamy!