Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności samoobrona

Nowy system kształcenia – nowa cena!

Toruński Związek TKKF organizuje  kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności samoobrona.

Planowany termin rozpoczęcia – wrzesień 2018r.

Miejsce kursu: – Toruń, kurs weekendowy.

Koszt kursu:

  • 800 zł część specjalistyczn
  • 300 zł część ogólna
  • 500 zł dla absolwentów KOMSz
  • + 30zł za każdą z legitymacji (wydajemy w języku polskim i na życzenie kursanta w języku angielskim).

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH –> Zapytaj w swoim Urzędzie pracy o możliwość finansowania kursów – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Kurs zawodowy, po którym absolwenci otrzymują legitymację instruktorską wydana przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy. Zdobyty tytuł uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w tym zawodzie.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF z tytułem magistra i instruktorzy rekreacji ruchowej w innych specjalnościach.

Kurs instruktora samoobrony przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

10% zniżki dla studentów.

Więcej informacji pod nr telefonu 56/65-22-168, 56/62-10 028 lub 518 640 702

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy ćwiczą jakąkolwiek sztukę walki i chcą zostać instruktorem.