Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności HATA JOGA

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – dołącz do nas i zostań instruktorem rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga.

Możesz jeszcze do nas dołączyć do edycji jesiennej

Kształcimy zgodnie z zasadami Sektorowej Ramy Kwalifikacji Zawodowej.

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH –> Zapytaj w swoim Urzędzie pracy o możliwość finansowania kursów – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wiodącym wykładowcą na kursie będzie dr hab. Janusz Szopa, prof. AWF w Katowicach (jednocześnie twórca programu) i jego asystenci.

Kurs składa się z:
Części ogólnej prowadzonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej” Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

Części specjalistycznej (w wymiarze 100 godzin) obejmującej zajęcia warsztatowe i wykłady, w tym m.in.: praktykę hatha jogi, metodykę, psychofizjologię oraz filozofię jogi,  a także techniki relaksacji Jacobsona i Schultza.

Zwolnieni z części ogólnej są mgr AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia zajęć rekreacyjnych ze specjalnością HATHA  JOGA. Wykształcenie umiejętności prawidłowego wykonywania i nauczania ćwiczeń oraz metodycznej pracy z grupą osób ćwiczących.

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu i sprawnego przebiegu kursu wymagane jest odpowiednie przygotowanie osób w nim uczestniczących; stąd, już na początku wymagana jest umiejętność wykonywania co najmniej 80% asan objętych programem. Obowiązkowa jest umiejętność stania na głowie (salamba sirsasana) – ewentualnie przy ścianie oraz wykonanie mostka (urdhva dhanurasana).

Kurs odbędzie się w Toruniu.

Koszt kursu to 1.600zł + 30zł za każdą z legitymacji (wydajemy w języku polskim i na życzenie kursanta w języku angielskim).

Ruszamy 16 września

Kończy się powoli część ogólna kursu, ale możesz jeszcze przystąpić do tej edycji od części specjalistycznej.

Ruszamy 14 października

Po ukończonym kursie absolwenci otrzymują tytuł zawodowy i legitymację wystawioną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy.

Zajęcia w części specjalistycznej prowadzą: prof. AWF dr hab. Janusz Szopa, dr Agnieszka Ulfik, mgr Konrad Kostka i mgr Marzena Jaworska.

Zajęcia części specjalistycznej rozpoczynają się od października.

10% zniżki dla studentów.