Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności HATA JOGA

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – dołącz do nas i zostań instruktorem rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga.

NAJBLIŻSZY TERMIN 11-12.09.2021 ORAZ 18-19.09.2021

Kształcimy zgodnie z zasadami Sektorowej Ramy Kwalifikacji Zawodowej.

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH –> Zapytaj w swoim Urzędzie pracy o możliwość finansowania kursów – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wiodącym wykładowcą na kursie będzie dr hab. Janusz Szopa, prof. AWF w Katowicach (jednocześnie twórca programu) i jego asystenci.

Kurs składa się z:
Części ogólnej prowadzonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej” Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

Części specjalistycznej (w wymiarze 100 godzin) obejmującej zajęcia warsztatowe i wykłady, w tym m.in.: praktykę hatha jogi, metodykę, psychofizjologię oraz filozofię jogi,  a także techniki relaksacji Jacobsona i Schultza.

Zwolnieni z części ogólnej są mgr AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia zajęć rekreacyjnych ze specjalnością HATHA  JOGA. Wykształcenie umiejętności prawidłowego wykonywania i nauczania ćwiczeń oraz metodycznej pracy z grupą osób ćwiczących.

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu i sprawnego przebiegu kursu wymagane jest odpowiednie przygotowanie osób w nim uczestniczących; stąd, już na początku wymagana jest umiejętność wykonywania co najmniej 80% asan objętych programem. Obowiązkowa jest umiejętność stania na głowie (salamba sirsasana) – ewentualnie przy ścianie oraz wykonanie mostka (urdhva dhanurasana).

Kurs odbędzie się w Toruniu.

Koszt kursu to 1.500zł część specjalistyczna i 300 zł część ogólna

Planowany termin rozpoczęcia kursu luty 2021r. . Dzwoń 518 640 702 

Po ukończonym kursie absolwenci otrzymują tytuł zawodowy i legitymację wystawioną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy.

Zajęcia w części specjalistycznej prowadzą: prof. AWF dr hab. Janusz Szopa, mgr Agnieszka Kmiecik, mgr Konrad Kostka i mgr Marzena Jaworska.

Harmonogram zajęć

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością

Hatha Joga

Zajęcia odbywać się będą w Toruniu w Fitness Klubie TKKF  ul. Wojska Polskiego 43/45.

Rozpoczęcie zajęć w soboty od godz. 10.00 (czas trwania 10 godz. lekcyjnych),

w niedziele od godz. 9.00  (czas trwania 8 godz. lekcyjnych)

 

16.10.2021 (sobota) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (6 g.),  Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi (3 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

17.10.2021 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (5 g.), Profilaktyka jogą (3 g.),

13.11.2021 (sobota) – ćwiczenia/wykłady mgr Agnieszka Kmiecik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Psychofizjologiczne podstawy ćwiczeń hatha jogi (4 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

14.11.2021 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady mgr Agnieszka Kmiecik: Ćwiczenia hatha jogi (3 g.), Biomedyczne podstawy hatha jogi (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona

i Schultza (1 g.), mgr Adam Gryckiewicz: Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem zajęć hatha jogi (2 g.),

4.12.2021  (sobota) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (5 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Wstęp do historii jogi (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (2 g.),

5.12.2021 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Wybrane zagadnienia z filozofii jogi (3 g.), Techniki oddechowe (1 g.),

8.01.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady mgr Konrad Kostka: Ćwiczenia hatha jogi  (7 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.), Techniki oddechowe (1 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

9.01.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady mgr Konrad Kostka: Ćwiczenia hatha jogi (7 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

22.01.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (4 g.), Metodyka i programowanie ćwiczeń hatha jogi (1 g.),  Przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń hatha jogi (2 g.), Profilaktyka jogą (2 g.), Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza (1 g.),

23.01.2022 (niedziela) – ćwiczenia/wykłady dr Agnieszka Ulfik: Ćwiczenia hatha jogi (6 g.), Sylwetka i kwalifikacje instruktora ćwiczeń hatha jogi (2 g.),

12.02.2022 (sobota) – ćwiczenia/wykłady prof. Janusz Szopa: Ćwiczenia hatha jogi (9 g.), Techniki oddechowe (1 g.),

 

13.02.2022 (niedziela) – egzamin końcowy – teoretyczny i praktyczny (5 godz.)

Prezes mgr Ryszard Kowalski, prof. Janusz Szopa.

 

10% zniżki dla studentów.