Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności HATA JOGA

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – dołącz do nas i zostań instruktorem rekreacji ruchowej w specjalności hatha joga.

Najbliższy kurs planujemy w lutym  2021r. Zapraszamy.

Kształcimy zgodnie z zasadami Sektorowej Ramy Kwalifikacji Zawodowej.

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH –> Zapytaj w swoim Urzędzie pracy o możliwość finansowania kursów – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wiodącym wykładowcą na kursie będzie dr hab. Janusz Szopa, prof. AWF w Katowicach (jednocześnie twórca programu) i jego asystenci.

Kurs składa się z:
Części ogólnej prowadzonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej” Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

Części specjalistycznej (w wymiarze 100 godzin) obejmującej zajęcia warsztatowe i wykłady, w tym m.in.: praktykę hatha jogi, metodykę, psychofizjologię oraz filozofię jogi,  a także techniki relaksacji Jacobsona i Schultza.

Zwolnieni z części ogólnej są mgr AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia zajęć rekreacyjnych ze specjalnością HATHA  JOGA. Wykształcenie umiejętności prawidłowego wykonywania i nauczania ćwiczeń oraz metodycznej pracy z grupą osób ćwiczących.

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu i sprawnego przebiegu kursu wymagane jest odpowiednie przygotowanie osób w nim uczestniczących; stąd, już na początku wymagana jest umiejętność wykonywania co najmniej 80% asan objętych programem. Obowiązkowa jest umiejętność stania na głowie (salamba sirsasana) – ewentualnie przy ścianie oraz wykonanie mostka (urdhva dhanurasana).

Kurs odbędzie się w Toruniu.

Koszt kursu to 1.800zł + 50zł za każdą z legitymacji (wydajemy w języku polskim i na życzenie kursanta w języku angielskim).

Planowany termin rozpoczęcia kursu luty 2021r. . Dzwoń 518 640 702 

Po ukończonym kursie absolwenci otrzymują tytuł zawodowy i legitymację wystawioną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy.

Zajęcia w części specjalistycznej prowadzą: prof. AWF dr hab. Janusz Szopa, mgr Agnieszka Kmiecik, mgr Konrad Kostka i mgr Marzena Jaworska.

 

10% zniżki dla studentów.