Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności nordic walking

Nowy system kształcenia – nowa cena!

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,   organizuje kurs zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w specjalności nordic walking

 Termin rozpoczęcia  kursu – 16 września 2017r.

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH –> Zapytaj w swoim Urzędzie pracy o możliwość finansowania kursów – posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Koszt kursu

 • 800 zł część specjalistyczn
 • 300 zł część ogólna
 • 500 zł dla absolwentów KOMSz
 • + 30zł za każdą z legitymacji (wydajemy w języku polskim i na życzenie kursanta w języku angielskim).

10% zniżki dla studentów

Osoby z wykształceniem mgr AWF i instruktorzy rekreacji ruchowej w innej specjalności są zwolnieni z części ogólnej kursu.

 Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy TKKF i zgodnie ze standardami Sektorowej Ramy Kwalifikacji Zawodowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w kursie

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
 • Wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem,
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( do pobrania na str. www.maraton.pl )
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • Umiejętności chodzenia z kijkami NW na poziomie podstawowym (tzn. prawidłowe wykorzystanie kijków, zgodnie z ruchem ciała)
 • posiadanie własnego sprzętu (kije NW)
 • zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Zakwalifikowani uczestnicy kursu przejdą szkolenie, realizowanego w systemie weekendowym (pt.-sob.-nd.). W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pisemną pracę zaliczeniową.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy kontrolnej stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej w specjalności nordic walking, uprawniającej do samodzielnego prowadzenia zajęć w tej dyscyplinie

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania organizacyjnego oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY – ZGŁOŚ SIĘ:

TEL. 56/65-22-168 LUB 56/62-10 028 lub 518 640 702 

E-MAIL: TKKF@MARATON.PL