Planowany termin organizacji Sportowego Turnieju Miast i Gmin: 14-20 września 2020 r.

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich od ponad dwudziestu lat organizuje kolejne, ogólnopolskie edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin, przez ostatnie jedenaście lat rozgrywane w rozszerzonej formie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
W bieżącym roku, mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wprowadzone w związku z tym okresowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności sportowej i organizacji imprez sportowych, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich postanowiła zmienić tradycyjny termin rozgrywania STMiG 2020.
Serdecznie zapraszamy Wasze Gminy i Miasta do wzięcia udziału w tegorocznym XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020, który zostanie rozegrany przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w drugiej połowie września br. (wstępnie planujemy przeprowadzenie Turnieju w tygodniu od 14 do 20 września).
W czerwcu zamieścimy na naszej stronie internetowej (www.federacja.com.pl) zaproszenie z uściślonym terminem przeprowadzenia Turnieju, regulamin tegorocznej edycji, formularz zgłoszenia, przykładowy wzór kalendarza imprez (do zamieszczenia na stronie internetowej gminy), formularze sprawozdań z przebiegu Turnieju oraz baner XXVI STMiG.
Prosimy o przesłanie wstępnej informacji o zamiarze wzięcia przez Waszą Gminę/Miasto udziału w Turnieju.
Na stronie internetowej Federacji zamieszczone jest również podsumowanie ubiegłorocznej edycji Turnieju.
Korzystając z okazji polecamy lekturę ostatniego numeru wydawanego przez Federację biuletynu „Sport dla wszystkich” (Nr 1-2/2019), zamieszczonego w elektronicznej wersji na naszej stronie internetowej.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.