Toruń z nagrodą sportową
W dniach od 1-7 października, pomimo trudności związanych z koronawirusem  odbyła się kolejna – XXVI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2019. W największej imprezie sportu masowego w kraju rozgrywanej w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich uczestniczyli mieszkańcy Torunia. Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i Sportowego Turnieju Miast Gmin z ramienia miasta był Toruński Związek TKKF. Wyniki XXVI STMiG 2020 zostały opublikowane przez Centralną Komisję Turniejową na stronie www.federacja.com.pl
Zgodnie z Regulaminem XXVI STMiG 2020 uczestniczące miasta i gminy zostały sklasyfikowane wg grup w zależności od liczby mieszkańców. Miasto zakwalifikowane zostało do grupy VI z liczbą mieszkańców pow. 100 tys. W tej kategorii, Toruń zajął pierwsze miejsce
w Polsce uzyskując nagrodę w wysokości 6 tys. zł. Niniejsza nagroda zostanie przeznaczona na dofinansowanie pikniku pn. „Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie” z okazji święta Chełmińskiego Przedmieścia. W programie sport i rekreacja:
– spacer z kijkami nordic walking,
– ćwiczenia hata jogi,
– testy sprawności fizycznej,
– taniec zumba,
– gry i zabawy pod hasłem „Sport to zdrowie”
i wiele innych niespodzianek.
Organizatorami pikniku są Toruński Związek TKKF oraz Stowarzyszenie Chełmiński Przedmieście TU MIESZKAM.