Toruń z nagrodą sportową
W dniach od 26 maja do 1 czerwca odbyła się jubileuszowa XXV edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2019. W największej imprezie sportu masowego w kraju rozgrywanej w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich uczestniczyli mieszkańcy Torunia. Łącznie w tym terminie w naszym mieście odbyło się 191 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, z których skorzystało 18 948 osób. Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
i Sportowego Turnieju Miast Gmin z ramienia miasta był Toruński Związek TKKF. Wyniki XXV STMiG 2019 zostały opublikowane przez Centralną Komisję Turniejową na stronie www.federacja.com.pl
Zgodnie z Regulaminem XXV STMiG 2019 uczestniczące miasta i gminy zostały sklasyfikowane wg grup w zależności od liczby mieszkańców. Miasto zakwalifikowane zostało do grupy VI z liczbą mieszkańców pow. 100 tys. W tej kategorii, Toruń zajął trzecie miejsce
w Polsce uzyskując nagrodę w wysokości 4 tys. zł. Niniejsza nagroda zostanie przeznaczona na dofinansowanie pikniku pn. „Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie” z okazji święta Chełmińskiego Przedmieścia. W programie sport i rekreacja:
– spacer z kijkami nordic walking,
– ćwiczenia hata jogi,
– testy sprawności fizycznej,
– taniec zumba,
– gry i zabawy pod hasłem „Sport to zdrowie”
i wiele innych niespodzianek.
Ponadto: wystawa, konkursy i zgadywanki tematyczne – historia i dzieje Chełmionki. Podczas pikniku wystąpią: Teatr Vaśka, zespoły muzyczne: Manchester, Parano, Interbanda, Something New.
Piknik sportowo-rekreacyjny odbędzie się w niedzielę 22 września, od godziny 12.00, na terenie Muzeum Techniki i Inżynierii Komunalnej w Toruniu ul. Świętego Józefa 37/49. Organizatorami pikniku są Toruński Związek TKKF oraz Stowarzyszenie Chełmiński Przedmieście TU MIESZKAM.