Ruch w terapii otyłości

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej od ponad 20 lat prowadzi Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku i z Nadwagą. Zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej opracowany został w Polsce Narodowy program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oparty na zaleceniach zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

TKKF, którego celem jest krzewienie zamiłowania do uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej wpisując się w/w  program chce zaproponować osobom, które mają nadwagę lub są otyłe program pozbycia się zbędnych kilogramów. Ramowy program zawiera zajęcia praktyczne w zespole, zajęcia indywidualne, edukację prozdrowotną, stosowanie diety oraz okresowe badania. Program realizowany będzie od  września 2016r. Kandydaci do udziału w programie powinni przedstawić zaświadczenie, które stwierdza brak przeciwwskazań do udziału w  umiarkowanej aktywności fizycznej. Wykwalifikowana kadra instruktorska oraz bardzo przyjazny klimat w naszym Fitness Klubie TKKF pozwoli każdemu uczestnikowi pozbycie się kompleksu oraz zbędnych kilogramów.

Osoby chętne do udziału w programie proszone są o zgłaszanie się do Toruńskiego Związku TKKF ul. Szosa Chełmińska 75 , tel.56 65 22 168 lub do Ośrodka Terapii Ruchowe – Fitness Klubu TKKF ul. Wojska Polskiego 43, tel. 518 640 702.

Zapraszamy.