W tym roku nie będzie edycji  w październiku

1 do 31 maja 2017r.
Czas wolny – czas dla sportu

KAMPANIA  DOFINANSOWANA  PRZEZ

URZĄD  MIASTA  TORUNIA  I  MINISTERSTWO  SPORTU  I  TURYSTYKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO MIESIĄCA DLA ZDROWIA

Patronat akcji

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

• MIEJSKA KAMPANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
• KAMPANIA PROZDROWOTNA TKKF MIESIĄC DLA ZDROWIA

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
serdecznie  zaprasza
do udziału w Kampanii Prozdrowotnej „Miesiąc dla Zdrowia”, którą to  od wielu lat prowadzi i organizuje wspólnie z Państwem.

W tym roku przypada już

XXXV Toruński Miesiąc dla Zdrowia.

Start 1 maja br.

W tej edycji chcemy zaproponować różne formy aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców Torunia bez względu na wiek i płeć. Chętnie będą widziane wszelkie propozycje dla mieszkańców.

Ten kierunek wynika z coraz częstszego nagłaśniania, że nasze społeczeństwo zaczęło się ruszać i myśleć o swoim stanie zdrowia i chcą  zapewnić sobie jak najdłuższy dobry stan zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Coraz więcej mamy takich sygnałów zarówno lekarzy jak i od samych zainteresowanych.

Pokażmy naszym mieszkańcom, że dla nich wszystkich mamy różnego rodzaju propozycje.

Przy organizacji XXXV Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia współpracujemy z wszystkimi chętnymi, którzy mają jakieś propozycje ukierunkowane na polepszenie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Oczywiście, nie zapominamy ani o dorosłych, ani o dzieciach, a przede wszystkim o osobach starszych  i tak jak w poprzednich edycjach, tak i teraz na pewno wspólnie przedstawimy im szereg możliwości dbania o swoje zdrowie w bardzo szerokim zakresie.

Codzienna oferta nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej, ale bierze pod uwagę inne aspekty mające wpływ na zdrowie takie jak: stres, odżywianie, kontrola poziomu cholesterolu, cukru, ciśnienia tętniczego krwi jak również pomoc przed medyczną w nagłych wypadkach, zdrowie i urodę.

To kompleksowe traktowanie zdrowia każe nam zwrócić się do Państwa z apelem o włączenie się do naszej Kampanii.

Uprzejmie prosimy o przesłanie na nasz adres Państwa oferty na załączonym druku.

W zamian oferujemy codzienną informację w prasie, internecie oraz umieszczenie Państwa informacji na folderach – ulotkach , które będą eksponowane na terenie miasta Torunia we wszystkich instytucjach biorących udział w naszej akcji. (w poprzednim udział wzięło 89 instytucji).

Liczymy bardzo na wsparcie naszych działań.

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w tej Kampami proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety i możliwie jak najszybsze zwrotne jej przesłanie.

Pokażmy wspólnie, że nasze dotąd wspólne działania miały sens i pokażmy wszystkim mieszkańcom Torunia ile jest u nas różnego rodzaju instytucji, które dbają o ich kondycję i zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

PAMIĘTAJMY O TORUŃCZYKACH

Mamy nadzieję, że i tym razem będą Państwo z nami.

Pozdrawiamy!

TKKF Toruń

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu, bądź jego poprawę. Celem tego procesu jest potęgowanie zdrowia i pomnażanie jego rezerw. Pojęcie zdrowia definiuje się nie tylko brakiem choroby. Jest to również zdolność człowieka do osiągnięcia pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych jak np. reagowanie na wyzwania środowiska. W działaniach promocyjnych wykorzystuje się pozytywną argumentację odwołującą się do zależności między dobrym stanem zdrowia, a wysoką jakością życia i osiąganiem sukcesu życiowego.
W promocji zdrowia jedno z ważniejszych miejsc zajmuje systematyczna aktywność ruchowa. Wpływa ona na wskaźniki charakteryzujące tak rozumiany model zdrowia bezpośrednio i pośrednio. Wpływ ten jest korzystny dla organizmu i sprzyja uzyskiwaniu wartości potęgujących zdrowie.

W szczególności systematyczna aktywność ruchowa powoduje:

* wzrost wydolności fizycznej organizmu tj. zdolności do wykonania długiej, intensywnej
pracy fizycznej,
* zwolnienie spoczynkowej częstości skurczów serca, co prowadzi do bardziej ekonomicznej
pracy układu krążenia,
* zachowanie w graniach normy ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku i obniżenie jego
wartości w czasie wysiłku,
* utrzymanie pożądanych stężeń hemoglobiny we krwi i wartości hematokrytu,
* poprawę sprawności wentylacji płuc i zahamowanie obniżania się jej wraz z wiekiem,
* obniżanie nadmiernej masy ciała i zawartości podskórnej tkanki tłuszczowej,
* wzrost siły mięśni stabilizujących kręgosłup.

Wszystkie wyżej opisane korzystne efekty systematycznej aktywności ruchowej daje trening zdrowotny. Polega on na wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych dla przeciwdziałania procesowi starzenia się organizmu.

CEL OGÓLNY

Celem ogólnym Kampanii prozdrowotnej pn. „Miesiąc dla Zdrowia” jest przyswojenie jak najszerszym rzeszom społeczeństwa dobrodziejstw płynących z rekreacji fizycznej, uprawiania sportu dla wszystkich jak również przypomnienie i utrwalenie nawyków aktywnego wypoczynku. W/w cele w połączeniu z racjonalnym żywieniem, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętnością ratowania ludzkiego życia daje pełną realizację hasła: „ZDROWIE od A do Z” – OD APETYTU DO ZDROWIA.

CEL TOWARZYSZĄCY

Celem towarzyszącym Kampanii jest pokazanie możliwości korzystania bez przeszkód z oferty w zakresie kultury fizycznej, klubów sportowych, ognisk TKKF, ogniw LZS, SZS, AZS i innych organizacji kultury fizycznej jak również firm prywatnych, szczególnie siłowni kulturystycznych, fitness klubów, gabinetów odnowy itp.
Celem towarzyszącym jest również nakłanianie jak największej ilości lekarzy prywatnych gabinetów lekarskich do włączenia się do akcji, organizatorom zależy bardzo na prezentacji i prozdrowotnych działań środowiska medycznego.
Oba w/w cele powinny być realizowane poprzez bezpłatną ofertę dla każdego uczestnika „Kampanii”.

„Rekompensatą” za bezpłatne udostępnienie obiektu wraz z obsługą jest bezpłatna informacja prasowa o firmie, instytucji, organizacji uczestniczącej w Kampanii jak również reklama i promocja na plakatach, afiszach, zielonych receptach promujących Miesiąc dla Zdrowia.

Udział uczestników we wszystkich formach jest bezpłatny.

 

Programy w wersji papierowej (drukowanej) będzie można odbierać w siedzibie Związku, ul. Szosa Chełmińska 75, codziennie od godz. 8.00 – 15.00 (od 2 maja)