Zakończyliśmy XXXVI Toruński Miesiąc dla Zdrowia

Wszystkim współorganizatorom serdecznie dziękujemy za to, że kolejny raz mieli Państwo ze swojej strony chęć zaproponowania mieszkańcom Torunia coś ze swojej stałej oferty.

Mieszkańcom Torunia dziękujemy za udział.

O kolejnej edycji będziemy informować na naszej stronie.

W tym roku Miesiąc dla Zdrowia tylko w maju 

1 do 31 maja 2018r.
Czas wolny – czas dla sportu

KAMPANIA  DOFINANSOWANA  PRZEZ

URZĄD  MIASTA  TORUNIA  I  MINISTERSTWO  SPORTU  I  TURYSTYKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO MIESIĄCA DLA ZDROWIA

Patronat akcji

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

• MIEJSKA KAMPANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
• KAMPANIA PROZDROWOTNA TKKF MIESIĄC DLA ZDROWIA

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
serdecznie  zaprasza
do udziału w Kampanii Prozdrowotnej „Miesiąc dla Zdrowia”, którą to  od wielu lat prowadzi i organizuje wspólnie z Państwem.

W tym roku przypada już

XXXVI Toruński Miesiąc dla Zdrowia.

Start 1 maja br.

W tej edycji chcemy zaproponować różne formy aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców Torunia bez względu na wiek i płeć. Chętnie będą widziane wszelkie propozycje dla mieszkańców.

Ten kierunek wynika z coraz częstszego nagłaśniania, że nasze społeczeństwo zaczęło się ruszać i myśleć o swoim stanie zdrowia i chcą  zapewnić sobie jak najdłuższy dobry stan zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Coraz więcej mamy takich sygnałów zarówno lekarzy jak i od samych zainteresowanych.

Pokażmy naszym mieszkańcom, że dla nich wszystkich mamy różnego rodzaju propozycje.

Przy organizacji XXXVI Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia współpracujemy z wszystkimi chętnymi, którzy mają jakieś propozycje ukierunkowane na polepszenie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Oczywiście, nie zapominamy ani o dorosłych, ani o dzieciach, a przede wszystkim o osobach starszych  i tak jak w poprzednich edycjach, tak i teraz na pewno wspólnie przedstawimy im szereg możliwości dbania o swoje zdrowie w bardzo szerokim zakresie.

Codzienna oferta nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej, ale bierze pod uwagę inne aspekty mające wpływ na zdrowie takie jak: stres, odżywianie, kontrola poziomu cholesterolu, cukru, ciśnienia tętniczego krwi jak również pomoc przed medyczną w nagłych wypadkach, zdrowie i urodę.

To kompleksowe traktowanie zdrowia każe nam zwrócić się do Państwa z apelem o włączenie się do naszej Kampanii.

Uprzejmie prosimy o przesłanie na nasz adres Państwa oferty na załączonym druku.

W zamian oferujemy codzienną informację w prasie, internecie oraz umieszczenie Państwa informacji na folderach – ulotkach , które będą eksponowane na terenie miasta Torunia we wszystkich instytucjach biorących udział w naszej akcji. (w poprzednim udział wzięło 79 instytucji).

Liczymy bardzo na wsparcie naszych działań.

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w tej Kampami proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety i możliwie jak najszybsze zwrotne jej przesłanie.

Pokażmy wspólnie, że nasze dotąd wspólne działania miały sens i pokażmy wszystkim mieszkańcom Torunia ile jest u nas różnego rodzaju instytucji, które dbają o ich kondycję i zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

PAMIĘTAJMY O TORUŃCZYKACH

Mamy nadzieję, że i tym razem będą Państwo z nami.

Pozdrawiamy!

 

ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI  PRZYJMUJEMY  NA  FORMULARZU  ZGŁOSZENIOWYM

 DO 16  MARCA