Zakończyliśmy XXXVII Toruński Miesiąc dla Zdrowia

Wszystkim współudziałowcom serdecznie dziękujemy za przystąpienie do naszej Akcji 

W tym roku Miesiąc dla Zdrowia w październiku

1 do 31 października 2020r.
Czas wolny – czas dla sportu

KAMPANIA  DOFINANSOWANA  PRZEZ

URZĄD  MIASTA  TORUNIA  I  MINISTERSTWO  SPORTU  I  TURYSTYKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO MIESIĄCA DLA ZDROWIA

Patronat akcji

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

• MIEJSKA KAMPANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
• KAMPANIA PROZDROWOTNA TKKF MIESIĄC DLA ZDROWIA

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
serdecznie  zaprasza do udziału w Kampanii Prozdrowotnej „Miesiąc dla Zdrowia”, którą to  od wielu lat prowadzi i organizuje wspólnie z Państwem.

W tym roku przypada już

XXXVIII Toruński Miesiąc dla Zdrowia.

Start 1 października br.

W tej edycji chcemy zaproponować różne formy aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców Torunia bez względu na wiek i płeć. Chętnie będą widziane wszelkie propozycje dla mieszkańców.

Ten kierunek wynika z coraz częstszego nagłaśniania, że nasze społeczeństwo zaczęło się ruszać i myśleć o swoim stanie zdrowia i chcą  zapewnić sobie jak najdłuższy dobry stan zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Coraz więcej mamy takich sygnałów zarówno lekarzy jak i od samych zainteresowanych.

Pokażmy naszym mieszkańcom, że dla nich wszystkich mamy różnego rodzaju propozycje.

Przy organizacji XXXVIII Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia współpracujemy z wszystkimi chętnymi, którzy mają jakieś propozycje ukierunkowane na polepszenie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Oczywiście, nie zapominamy ani o dorosłych, ani o dzieciach, a przede wszystkim o osobach starszych  i tak jak w poprzednich edycjach, tak i teraz na pewno wspólnie przedstawimy im szereg możliwości dbania o swoje zdrowie w bardzo szerokim zakresie.

Codzienna oferta nie ogranicza się tylko do aktywności fizycznej, ale bierze pod uwagę inne aspekty mające wpływ na zdrowie takie jak: stres, odżywianie, kontrola poziomu cholesterolu, cukru, ciśnienia tętniczego krwi jak również pomoc przed medyczną w nagłych wypadkach, zdrowie i urodę.

To kompleksowe traktowanie zdrowia każe nam zwrócić się do Państwa z apelem o włączenie się do naszej Kampanii.

Uprzejmie prosimy o przesłanie na nasz adres Państwa oferty na załączonym druku.

W zamian oferujemy codzienną informację w prasie, internecie oraz umieszczenie Państwa informacji na folderach – ulotkach , które będą eksponowane na terenie miasta Torunia we wszystkich instytucjach biorących udział w naszej akcji. (w poprzednim udział wzięło 72 instytucji).

Liczymy bardzo na wsparcie naszych działań.

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w tej Kampami proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety i możliwie jak najszybsze zwrotne jej przesłanie.

Pokażmy wspólnie, że nasze dotąd wspólne działania miały sens i pokażmy wszystkim mieszkańcom Torunia ile jest u nas różnego rodzaju instytucji, które dbają o ich kondycję i zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

PAMIĘTAJMY O TORUŃCZYKACH

Mamy nadzieję, że i tym razem będą Państwo z nami.

Pozdrawiamy!

ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI  PRZYJMUJEMY  NA  FORMULARZU  ZGŁOSZENIOWYM  DO 3 WRZEŚNIA