Toruński Miesiąc dla Zdrowia maj 2017

W 2017r Miesiąc dla Zdrowia odbędzie się tylko w maju

KAMPANIA DOFINANSOWANA PRZEZ

URZĄD  MIASTA  TORUNIA  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO MIESIĄCA DLA ZDROWIA

Patronat akcji

TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

• MIEJSKA KAMPANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
• KAMPANIA PROZDROWOTNA TKKF MIESIĄC DLA ZDROWIA

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
serdecznie  informuje, że rozpoczyna działania związane z XXXV Kampanią Prozdrowotną „Miesiąc dla Zdrowia”, którą to  od wielu lat prowadzi i organizuje wspólnie z Państwem.

XXXV Toruński Miesiąc dla Zdrowia.

Start 1 maja br.

Jako Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej informujemy, iż od 01 maja 2017 roku ruszamy z XXXV edycją Miesiąca dla zdrowia. To impreza organizowana przez nas
z myślą o mieszkańcach Torunia i ich zdrowiu, która trwać będzie do końca maja.

Tradycyjnie do udziału zapraszamy każdego mieszkańca Torunia i okolic bez względu na płeć, wiek czy poziom sprawności fizycznej. Dbanie o własne zdrowie to nie tylko moda XXI wieku ale również obowiązek każdego człowieka.

Chcielibyśmy zorganizować Miesiąc dla zdrowia tak, by każdy znalazł coś dla siebie; czy to dziecko czy osoba starsza, by mogła aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu.

Z tego powodu zachęcamy wszystkich do nieodpłatnej współpracy,
o włączenie się do naszej kampanii. Prosimy przede wszystkim
o współpracę przedsiębiorstwa związane z aktywnością fizyczną, promocją zdrowego żywienia, pomocą medyczną, urodą i oczywiście szeroko pojętym zdrowiem.

Profitem dla Państwa będzie reklama działalności jaką prowadzicie
w formie codziennych informacji w prasie, Internecie, ulotkach związanych z Miesiącem dla zdrowia. Również w ostatnim tygodniu kwietnia zorganizowana zostanie przez TKKF Toruń konferencja prasowa, na którą Państwa zapraszamy. Co za tym idzie to kolejna dla Państwa okazja do zaprezentowania swojej działalności i jej promocji. Podczas Miesiąca dla zdrowia, zdobędziecie Państwo potencjalnych przyszłych klientów.

Chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy i wypełnienie załączonej ankiety oraz sprawne jej odesłanie do nas.

Liczymy na Pańskie wsparcie i dziękujemy !

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w tej Kampami proszeni są o wypełnienie załączonej ankiety i możliwie jak najszybsze zwrotne jej przesłanie.

Pokażmy wspólnie, że nasze dotąd wspólne działania miały sens i pokażmy wszystkim mieszkańcom Torunia ile jest u nas różnego rodzaju instytucji, które dbają o ich kondycję i zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

PAMIĘTAJMY O TORUŃCZYKACH

Mamy nadzieję, że i tym razem będą Państwo z nami.

Pozdrawiamy!

TKKF Toruń

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu, bądź jego poprawę. Celem tego procesu jest potęgowanie zdrowia i pomnażanie jego rezerw. Pojęcie zdrowia definiuje się nie tylko brakiem choroby. Jest to również zdolność człowieka do osiągnięcia pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych jak np. reagowanie na wyzwania środowiska. W działaniach promocyjnych wykorzystuje się pozytywną argumentację odwołującą się do zależności między dobrym stanem zdrowia, a wysoką jakością życia i osiąganiem sukcesu życiowego.
W promocji zdrowia jedno z ważniejszych miejsc zajmuje systematyczna aktywność ruchowa. Wpływa ona na wskaźniki charakteryzujące tak rozumiany model zdrowia bezpośrednio i pośrednio. Wpływ ten jest korzystny dla organizmu i sprzyja uzyskiwaniu wartości potęgujących zdrowie.

W szczególności systematyczna aktywność ruchowa powoduje:

* wzrost wydolności fizycznej organizmu tj. zdolności do wykonania długiej, intensywnej
pracy fizycznej,
* zwolnienie spoczynkowej częstości skurczów serca, co prowadzi do bardziej ekonomicznej
pracy układu krążenia,
* zachowanie w graniach normy ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku i obniżenie jego
wartości w czasie wysiłku,
* utrzymanie pożądanych stężeń hemoglobiny we krwi i wartości hematokrytu,
* poprawę sprawności wentylacji płuc i zahamowanie obniżania się jej wraz z wiekiem,
* obniżanie nadmiernej masy ciała i zawartości podskórnej tkanki tłuszczowej,
* wzrost siły mięśni stabilizujących kręgosłup.

Wszystkie wyżej opisane korzystne efekty systematycznej aktywności ruchowej daje trening zdrowotny. Polega on na wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych dla przeciwdziałania procesowi starzenia się organizmu.

CEL OGÓLNY

Celem ogólnym Kampanii prozdrowotnej pn. „Miesiąc dla Zdrowia” jest przyswojenie jak najszerszym rzeszom społeczeństwa dobrodziejstw płynących z rekreacji fizycznej, uprawiania sportu dla wszystkich jak również przypomnienie i utrwalenie nawyków aktywnego wypoczynku. W/w cele w połączeniu z racjonalnym żywieniem, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętnością ratowania ludzkiego życia daje pełną realizację hasła: „ZDROWIE od A do Z” – OD APETYTU DO ZDROWIA.

CEL TOWARZYSZĄCY

Celem towarzyszącym Kampanii jest pokazanie możliwości korzystania bez przeszkód z oferty w zakresie kultury fizycznej, klubów sportowych, ognisk TKKF, ogniw LZS, SZS, AZS i innych organizacji kultury fizycznej jak również firm prywatnych, szczególnie siłowni kulturystycznych, fitness klubów, gabinetów odnowy itp.
Celem towarzyszącym jest również nakłanianie jak największej ilości lekarzy prywatnych gabinetów lekarskich do włączenia się do akcji, organizatorom zależy bardzo na prezentacji i prozdrowotnych działań środowiska medycznego.
Oba w/w cele powinny być realizowane poprzez bezpłatną ofertę dla każdego uczestnika „Kampanii”.

„Rekompensatą” za bezpłatne udostępnienie obiektu wraz z obsługą jest bezpłatna informacja prasowa o firmie, instytucji, organizacji uczestniczącej w Kampanii jak również reklama i promocja na plakatach, afiszach, zielonych receptach promujących Miesiąc dla Zdrowia.

Udział uczestników we wszystkich formach jest bezpłatny.

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu od wielu lat prowadzi i organizuje Kampanię Prozdrowotną Toruński „Miesiąc dla Zdrowia”.