Kampania prozdrowotna „Aktywność fizyczna przez całe życie” – siłownie zewnętrzne w służbie seniorom

W styczniu 2020 r., z inicjatywy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, kolejny raz ruszyła w Toruniu całoroczna akcja, której celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób w każdym wieku. Jednak szczególny nacisk organizatorzy kampanii położyli na zainteresowanie inicjatywą toruńskich seniorów.

Kampania „Aktywność  fizyczna przez całe życie – masz wybór” jest przedsięwzięciem realizowanym z inicjatywy TKKF w Toruniu. Tradycyjnie jak co roku, 1 stycznia 2020 roku przed Stadionem Miejskim spotkali się wszyscy miłośnicy ruchu, którzy zainicjowali Toruński Rok Sportu i Rekreacji 50+, w ramy którego wpisuje się wspomniana akcja. Podczas 12 miesięcy jej trwania torunianie mają szansę wzięcia udziału w profesjonalnych treningach prowadzonych pod okiem instruktorów. Mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z wielu obiektów sportowych położonych na terenie miasta. Jest to kolejny projekt Towarzystwa, którego celem jest zainteresowanie sportem i czynnym wypoczynkiem jak największą liczbę mieszkańców oraz uświadomienie im, że profesjonalna infrastruktura do ćwiczeń znajduje się także w bliskim sąsiedztwie ich miejsc zamieszkania.

Przykładem takich obiektów, zyskujących coraz większą popularność, są siłownie zewnętrzne. Do końca 2014 roku w grodzie Kopernika funkcjonowało 19 takich miejsc, których budowa została zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego. Oznacza to, że mieszkańcy sami zgłaszali zapotrzebowanie na tego typu urządzenia. Dzięki wsparciu finansowemu akcji przez Gminę Miasta Toruń możliwe stało się zorganizowanie treningów pod okiem doświadczonych trenerów. Ich zadanie polega na uświadomieniu seniorom, jak ważna jest dbałość o sprawność psychoruchową oraz zatrzymanie negatywnych tendencji pogarszającej się sprawności i wydajności fizycznej osób, które ukończyły 50 rok życia. Ponadto zajęcia mają uświadomić ćwiczącym, że prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia przekłada się na ogólną poprawę jakości ich funkcjonowania w społeczeństwie.
Od wielu lat spotykamy się z bardzo pozytywnym przyjęciem akcji przez osoby starsze. Seniorzy są bardzo pilnymi uczniami. Dokładnie powtarzają zaprezentowane im układy ćwiczeń, są bardzo zmotywowani.  Z naszych obserwacji wynika także, że siłownie zewnętrzne stanowią doskonałą alternatywę dla nordic walkingu. Spacer z kijkami był dotychczas jedną z popularniejszych form aktywności sportowej praktykowaną przez seniorów. Nie wymagał bowiem wielkich nakładów finansowych. Ogólna dostępność i coraz większa ilość siłowni plenerowych poszerza wybór rodzajów treningu, który z powodzeniem może być praktykowany przez osoby niżej sytuowane. Siłownie zewnętrzne są tak zaprojektowane, że pozwalają z jednej strony zacząć przygodę ze sportem tym osobom, które latami unikały fizycznego wysiłku, z drugiej natomiast zapewniają możliwość rozwoju tym, którzy oczekują bardziej zaawansowanych ćwiczeń.

Kampania zwróciła uwagę na problemy, z którymi borykają się osoby w podeszłym wieku. Z rozmów z seniorami wynika, że wysiłek sportowy pod okiem profesjonalnego trenera stanowi dla nich namiastkę ćwiczeń rehabilitacyjnych. Czas oczekiwania na refundowane zajęcia jest bardzo długi, a starsi ludzie często borykają się z poważnymi dolegliwościami, którym chcą jak najszybciej przeciwdziałać. Niektóre z nich można złagodzić odpowiednio dobranymi ćwiczeniami. Nasi instruktorzy, którzy od wielu lat pełnią dyżury na siłowniach zewnętrznych na z chęcią udzielają porad osobom ćwiczącym, uzupełniając je o informacje dotyczące prawidłowego odżywiania i higienicznego trybu życia. Od wielu lat z naszych obserwacji wynika, że kampania przynosi ogromne pozytywne skutki społeczne. Dzięki inicjatywie rośnie samoocena seniorów, a oni sami stają się pozytywnie nastawieni do wyzwań codziennego życia.
– Zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawność fizyczną, która pozwala na aktywność w wielu innych dziedzinach życia jest immanentnym elementem naszej kampanii. Leży nam na sercu przeciwdziałanie i opóźnianie występowania negatywnych skutków związanych ze starzeniem się społeczeństwa – podkreśla Ryszard Kowalski, prezes toruńskiego TKKF-u, inicjator akcji.
Udział w treningach na siłowniach zewnętrznych to tylko jedna z wielu propozycji, z której skorzystać mogą mieszkańcy miasta. Obok ćwiczeń w plenerze na torunian czekają m.in. pływanie, taniec, jazda na łyżwach, gimnastyka, bieganie, nordic walking czy tenis. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych trenerów. Już teraz, po kilku miesiącach trwania akcji, widać, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Pozostaje mieć nadzieje, że w kolejnych latach będą miały miejsce kolejne jej edycje, a sport wpisze się w styl życia jak największej liczby osób.