HARMONOGRAM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 2018

DATA DZIEŃ GODZINY DYŻURU ADRES SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
KWIECIEŃ 2018
1 05.04 czwartek 18.15 – 19.45 ul. Bema
2 06.04 piątek 10.30 – 12.00 Bulwar (za Wodnikiem)
3 12.04 czwartek 16.15 – 17.45 ul. Antczaka
4 12.04 środa 17.30 – 19.00 ul. Broniewskiego (górka)
5 13.04 piątek 18.30 – 20.00 Obok Kaszownika
6 19.04 czwartek 18.15 – 19.45 ul. Bema
7 19.04 środa 18.30 – 20.00 Obok Kaszownika
8 20.04 piątek 13.00 – 14.30 Bulwar (za Wodnikiem)
9 26.04 czwartek 18.15 – 19.45 ul. Bema
10 27.04 piątek 18.30 – 20.00 Obok Kaszownika
MAJ 2018
1 08.05 wtorek 18.15 – 19.45 Obok Kaszownika
2 05.05 piątek 9:00-10:30 ul.Bema
3 10.05 czwartek 16.15-17.45 ul. Antczaka
4 11.05 piątek 18:30-20:00 Obok Kaszownika
5 16.05 środa 9:00-10:30 ul.Bema
6 17.05 czwartek 16.15-17.45 ul. Antczaka
7 17.05 czwartek 18:30-20:00 Obok Kaszownika
8 23.05 środa 9:00-10:30 ul.Bema
9 23.05 środa 18:30-20:00 Obok Kaszownika
10 30.05 środa 9:00-10:30 ul. Bema
CZERWIEC 2018  NEW AGE FIT GODZINY DYŻURU ADRES SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
1  2.06 sobota  9.00 – 10.00 (Masters – M)

10.00 – 11.00 (Rodzice, Dzieci, Młodzież – RDM)

Wrzosy przy ul. Inżynierska
2  5.06  wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
3  6.06 środa 15.00 – 16.00 M
16.00 – 17.00 RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
4  9.06 sobota 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
5  12.06 wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
6  13.06 środa 15.00 – 16.00 M
16.00 – 17.00 RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego

Tabela do aktualizacji:

7 16.06  sobota 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
8 19.06 wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
9 20.06 środa 15.00 – 16.00 M
16.00 – 17.00 RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
10 23.06 sobota 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
 11 26.06 wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
 12  27.06 środa  15.00 – 16.00 M
16.00 – 17.00 RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
 13 30.06  sobota  9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
 LIPIEC 2018 NEW AGE FIT

GODZINY DYŻURU ADRES SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
 1 3.07  wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
 2 5.07  czwartek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
 3 7.07  sobota 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
 4 10.07  wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
 5 12.07  czwartek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
 6 14.07 sobota 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
 7 17.07 wtorek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
 8 19.07 czwartek 9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
 9 21.07 sobota  9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
 10 24.07  wtorek  9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
 11  26.07  czwartek  9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
 Bydgoskie, przy ul. Szosa Bydgoska
 12  28.07  sobota  9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Rubinkowo, przy ul. Niesiołowskiego
 13  31.07  wtorek  9.00 – 10.00 M
10.00 – 11.00  RDM
Wrzosy przy ul. Inżynierska
MIESIĄC NEW AGE FIT GODZINY DYŻURU ADRES SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
1
2
3
4
5
6
7

Tabela do aktualizacji nr 2:

Tabela do aktualizacji nr 3: