DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWO–IMPREZOWA TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 r.

Lp. Nazwa imprezy Termin realizacji Dofinansowane
1. Aktywny senior – dobra forma – oswoić i przetrwać pandemię 1.05-31.12 Gmina miasta Toruń

2. Aktywność fizyczna przez całe życie „Masz wybór” – dbamy o formę w okresie pandemii 14.06-31.12 Gmina Miasta Toruń
3. 39 Toruń Marathon (Stowarzyszenie RUN to Run) Październik Gmina Miasta Toruń
4.
Światowy dzień marszu TAFISA
Październik Ministerstwo Sportu
5. Ośrodek Terapii Ruchowej – Fitness Klub TKKF cały rok Ze środków własnych
       
7.      
8.