DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWO–IMPREZOWA TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 r.

Lp. Nazwa imprezy Termin realizacji Dofinansowane
1. Terapia Ruchowa dla osób III wieku i z nadwagą – program aktywizacji i terapii ruchowej. Cały rok Gmina miasta Toruń
Ministerstwo Sportu i turystyki
2. 12 miesięcy aktywizacji fizycznej 15.01 -31.12.2017 Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3. Nauka pływania dla seniorów 01.03- 31.12.2017
I kurs -03.04.2017
II kurs-18.09.2017
Gmina Miasta Toruń
4. XXXV Toruński Miesiąc dla zdrowia 01.02-30.06.2017
maj/październik
Gmina Miasta Toruń
5. Aktywność fizyczna przez całe życie „Masz Wybór” 01.02-31.12.2017r Gmina Miasta Toruń
6. Samoobrona w zakresie bezpiecznych zachowań – Samoobrona 65+ 20.02-31.12.2017
I kurs-26.04.2017
II kurs IX/2017
III kurs IX/X 2017
Gmina Miasta Toruń
7. 35 Toruń Marathon (Stowarzyszenie RUN to Run) 29.10.2017 Gmina Miasta Toru
8. Ogólnopolskie zawody w mini duathlonie dla dzieci i młodzieży – Toruń 2017 01.06-31.10 2017,
zawody  w dniu 16.09.2017
Gmina Miasta Toruń
Ministerstwo Sportu i Turystyki
9. Światowy dzień marszu TAFISA 07.10.2017 Ministerstwo Sportu i Turystyki
10. Seminarium 60 – LAT TKKF- podsumowanie działalności.
Krąg gm. Śliwice pow. Tuchola
26 – 28.05.2017 Urząd Marszałkowski
11. Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji 60 – Lecia TKKF Solec Kujawski 09.06.2017 Urząd Marszałkowski
12. Seminarium dla członków TKKF z woj. Kujawsko-Pomorskiego, Wiktorowo 22.09-24.09.2017 Urząd  Marszałkowski i uczestnicy
13. Festiwal Sportu i Zdrowia COS-Sz TKKF w Sierakowie 15-18.06.2017 Udział pokrywają uczestnicy
14. Ośrodek Terapii Ruchowej – Fitness Klub TKKF Cały rok Ze środków własnych